Samenwerken met het mbo voor een driejarige vmbo-opleiding

Om de aansluiting tussen het vmbo en mbo soepel te laten verlopen, biedt het Insula College een driejarige vmbo-techniekroute. De leerlingen volgen dan ook al tijdens het derde leerjaar lessen op het mbo.

Soepele doorstroom naar mbo én hbo

De driejarige vmbo-techniekroute is opgezet om leerlingen beter te begeleiden in de overgang naar het mbo. De leerlingen volgen in het derde leerjaar één dag in de week lessen op het naburige mbo, en het vierde jaar vrijwel voltijds op het mbo. De mbo-opleiding wordt hierdoor ook ingekort, waardoor de doorstroom naar het hbo sneller binnen handbereik ligt.

Teamleider Frank Kouwenhoven: “Weinig leerlingen kozen voor de techniekopleidingen én op het mbo was er een hoog uitvalpercentage. Door de goede samenwerking met het mbo, is de route voor leerlingen veel aantrekkelijker en kunnen we zorgen voor minder uitval.”

Motivatie van belang

Het driejarige traject wordt binnen het Insula aangeboden aan leerlingen die kiezen voor de accentklas Techniek. Leerlingen worden voor het traject geselecteerd op basis van cijfers, maar voornamelijk op basis van motivatie. In leerjaar 3 proeven de leerlingen in blokken van 10 weken aan de drie vervolgopleidingen Engineering, ICT en Bouwkunde. Vervolgens maken ze een keuze. Leerling Thom: “Omdat ik al op alle drie de opleidingen heb gekeken, kon ik beter een keuze maken voor een mbo-opleiding.”

Meer focus in het rooster

Het mogelijk maken van de driejarige route vraagt om veel flexibiliteit in het rooster. Het rooster van de leerlingen die het versnelde traject volgen is daarom al vanaf het tweede jaar aangepast. Enkele vakken worden in het tweede jaar minder gegeven, waardoor de stof voor de examenvakken uit het vierde jaar verdeeld wordt over het tweede en derde jaar.

Teamleider Frank Kouwenhoven: “Het versnelde traject leidt zelfs tot betere resultaten. De wiskundecijfers van de groep leerlingen die het driejarig traject volgen zijn hoger dan die van de reguliere leerlingen. Je merkt dat de leerlingen meer gemotiveerd en gefocust zijn, er is minder tijd en ruimte voor ‘gedoe’ onderling.”

Keuzevrijheid voor de docent

Het versnelde traject vraagt ook van docenten een nieuwe aanpak. Al vanaf het tweede jaar bekijken docenten welke stof voor de leerling noodzakelijk en minder noodzakelijk is om te behandelen. Hierdoor wordt meer gewerkt op basis van leerdoelen en wordt minder de methode gevolgd. Docent Kim Vos: “Bij Nederlands moeten we de lesstof efficiënter aanbieden, waardoor we lesstof kunnen samenvoegen en minder hoeven te herhalen. Ook nemen we minder summatieve toetsen af, de focus ligt op de formatieve toetsen.”

Veel meer vrijheid

Dit jaar hebben de eerste leerlingen het driejarig traject afgerond. Het grootste gedeelte is met goede cijfers naar het mbo doorgestroomd. Tijdens het traject hebben de leerlingen de vroege kennismaking met het mbo als positief ervaren, maar was het soms nog wel even wennen. Teamleider Frank: “Ze vroegen op het mbo of ze het schoolplein af mochten, een regel die wij op school wel streng hanteren. Voor een 14-jarige is de grote vrijheid soms nog lastig te bevatten”.

Het Insula College neemt deel aan het leerlab Borgen van ict-ontwikkelingen.

 

Tags: Leerlijn, Rooster

,

Comments are closed.