Samenwerking met marktpartijen

Leerling 2020 ondersteunde activiteiten op het gebied van de interactie met commerciële partijen. Door scholen te betrekken bij de ontwikkeling van producten van marktpartijen werden de wensen van docenten, schoolleiders en leerlingen beter afgestemd op het aanbod vanuit de markt.

Ondersteuning bij vraagverheldering en marktverkenning
Leerling 2020 heeft onder andere gesprekken met leerlabscholen gefaciliteerd over de vraag en behoefte van de school op het gebied van ondersteunende digitale leermiddelen. Het doel van deze gesprekken was dat de school zicht kreeg op haar eigen vraagstukken, behoeften en wensen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Hoe kunnen we de vaardigheden van onze leerlingen goed monitoren? En: Welke wensen hebben (onze) mentoren voor een leerlingvolgsysteem? Nadat de vraag helder was, werd de markt met de verschillende aanbieders voor de scholen verkend en inzichtelijk gemaakt. In samenwerking met Kennisnet begeleidde Leerling 2020 de scholen hierin. Waarna de school een eigen keuze maakte voor een marktaanbieder.

Lees hier meer over de uitkomst van de vraagverheldering rondom de themasessie ‘Dashboards’ met infographic.

Lees hier meer over de sessie met leerlingen over portfolio’ s.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Een nieuwe ict-applicatie heeft impact op de schoolorganisatie, het onderwijs en natuurlijk de gebruikers. Verschillende scholen uit de leerlabs gingen je voor in dit proces. Op basis van deze ervaringen maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

Ga naar het stappenplan.

Bijdrage vanuit de leerlabs
In een aantal leerlabs werd pilots gedraaid met diverse ict-producten. De ervaringen met deze producten werden met elkaar gedeeld binnen de leerlabs en met de sector in praktijkvoorbeelden en reviews. Ook werd bij enkele leerlabs samengewerkt met marktpartijen om (bestaande) producten aan te passen dan wel (door) te ontwikkelen naar de wensen en behoeften van de scholen.

Signalering van vraagstukken
Leerling 2020 werkte samen met experts van Kennisnet. Vanuit de leerlabs kwamen vragen van scholen, die betrekking hadden op producten van aanbieders en de samenwerking tussen deze verschillende aanbieders. Deze verschillende casussen zijn omschreven in zogenaamde praktijksituaties. In deze praktijksituaties werkten scholen samen met aanbieders om technische vraagstukken op te lossen zodat de producten beter aansluiten bij de behoeften en wensen van de scholen.

Een voorbeeld van een praktijksituatie is de samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff, VO-content en de scholen Liemers College, Scholen aan Zee en Jacob-Roelandslyceum waarbij ze gezamenlijk aan de slag zijn in een pilot om vanuit leerdoelen te werken en op deze wijze meer vrijheid te hebben in het arrangeren van lesmateriaal. De partijen en scholen werken daarbij samen in het verbeteren van onder meer de technische mogelijkheden van het arrangeren. Meer informatie over de verschillende praktijksituaties, vind je hier.