Samenwerking met marktpartijen

In samenwerking met het Doorbraakproject Onderwijs & ICT ondersteunt Leerling 2020 activiteiten op het gebied van de interactie met commerciële partijen. Door scholen te betrekken bij de ontwikkeling van producten van marktpartijen worden de wensen van docenten, schoolleiders en leerlingen beter afgestemd op het aanbod vanuit de markt.

Ondersteuning bij vraagverheldering en marktverkenning
Leerling 2020 faciliteert onder andere gesprekken met leerlabscholen over de vraag en behoefte van de school op het gebied van ondersteunende digitale leermiddelen. Het doel van deze gesprekken is dat de school zicht krijgt op haar eigen vraagstukken, behoeften en wensen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Hoe kunnen we de vaardigheden van onze leerlingen goed monitoren? En: Welke wensen hebben (onze) mentoren voor een leerlingvolgsysteem? Nadat de vraag helder is, wordt de markt met de verschillende aanbieders voor de scholen verkend en inzichtelijk gemaakt. In samenwerking met Kennisnet begeleidt Leerling 2020 de scholen hierin. Waarna de school een eigen keuze maakt voor een marktaanbieder.

Lees hier meer over de uitkomst van de vraagverheldering rondom de themasessie ‘Dashboards’ met infographic

Lees hier meer over de sessie met leerlingen over portfolio’ s.

Bijdrage vanuit de leerlabs
In een aantal leerlabs wordt pilots gedraaid met diverse ict-producten. De ervaringen met deze producten worden met elkaar gedeeld binnen de leerlabs en met de sector in praktijkvoorbeelden en reviews. Ook wordt bij enkele leerlabs samengewerkt met marktpartijen om (bestaande) producten aan te passen dan wel (door) te ontwikkelen naar de wensen en behoeften van de scholen.

Signalering van vraagstukken
Leerling 2020 heeft ook een signaleringsfunctie richting de programmalijn keten vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Vanuit de leerlabs komen vragen van scholen, die betrekking hebben op producten van aanbieders en de samenwerking tussen deze verschillende aanbieders. Deze verschillende casussen zijn omschreven in zogenaamde praktijksituaties. In deze praktijksituaties werken scholen samen met aanbieders om technische vraagstukken op te lossen zodat de producten beter aansluiten bij de behoeften en wensen van de scholen.

Een voorbeeld van een praktijksituatie is de samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff, VO-content en de scholen Liemers College, Scholen aan Zee en Jacob-Roelandslyceum waarbij ze gezamenlijk aan de slag zijn in een pilot om vanuit leerdoelen te werken en op deze wijze meer vrijheid te hebben in het arrangeren van lesmateriaal. De partijen en scholen werken daarbij samen in het verbeteren van onder meer de technische mogelijkheden van het arrangeren. Meer informatie over de verschillende praktijksituaties, vind je hier.