Stap-voor-Stap-app – Visie

 

  • De Stap-voor-Stap-app (SvS-app) is een krachtig instrument voor scholen die toewerken naar zelfstandig(er) werken en leren van de leerling.
  • De SvS-app sluit goed aan bij praktijkgericht onderwijs; het leren door te doen. Daarmee is het een doeltreffend handvat voor de (gewenste) veranderende rol van de docent: van instructeur naar coach.
  • De praktijk leert dat het gebruik van de SvS-app door leerlingen beter kan worden geborgd indien er een zogenaamde SvS-coach beschikbaar is voor het maken van lesinstructies. De SvS-coach is een docent die zeer vaardig is in het gebruik van de SvS-app en door de school gefaciliteerd wordt om collega’s met raad en daad bij te staan.
  • Naast de SvS-coach en docenten, blijft onderwijskundig leiderschap in de school van groot belang bij het succesvol borgen van het gebruik van de app. Het is voor iedereen duidelijk wat het team met elkaar onderwijskundig wil bereiken; in het geval van de SvS-app is dat onder andere het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling.
  • Omgekeerd helpen de ervaringen met de SvS-app bij het ontwikkelen van een visie op het versterken van het CAR-model (Competentie - Autonomie - Relatie) in het onderwijs.
  • De inzet van de SvS-app draagt bij aan het vergroten van zelfstandigheid bijVSO/PRO-leerlingen van alle niveaus (uitstroom dagbesteding, beschut werk en passende arbeid).
  • Het faciliteren van docenten voor het ontwikkelen van lesinstructies in de SvS-app is essentieel.

Quotes

  • “Ik kan niet lezen, dus instructiekaarten zijn voor mij moeilijk. Met de app kan ik het zo vaak luisteren als ik wil.”
  • “Met behulp van de SvS-app weet ik precies wat ik moet doen, mijn docent hoeft mij niet meer te helpen!”