Stappenplan interne scholing

Het Antoon Schellenscollege bedacht een stappenplan om scholing intern op te pakken. Dus geen externe partij, maar training van een directe collega. “We hebben nu veel meer oog voor wat onze collega’s kunnen en doen.”

Omgaan met vernieuwing

“Sinds afgelopen jaar werkt iedere leerling en docent bij ons op school met een iPad”, vertelt Rhea Flohr, docent aardrijkskunde en mediawijsheid. “Tijdens de invoering bleek dat veel docenten vragen hadden over de basisvaardigheden die je nodig hebt voor het gebruik. In plaats van hen een scholing aan te bieden, wat in het verleden niet altijd tot het gewenste resultaat heeft geleid, kozen we ervoor om de ontwikkeling van de educatie intern op te pakken. Daarvoor wilden we eerst meer zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de docenten.”

Stap 1: Doe een nulmeting

Teamleider Marion Intven: “We zijn begonnen met het afnemen van een nulmeting. De meting bestond uit een vragenlijst die was samengesteld door Timpaan Onderwijs. De vragen gingen onder andere over digitale basisvaardigen (‘ik kan bestanden beheren’) en didactisch handelen (‘ik ben bekend met verschillende digitale werkvormen en weet deze effectief toe te passen’). Ook werd gevraagd naar de bekendheid met het TPACK-model. De rapportage die hieruit voortkwam, is als basis gebruikt voor het samenstellen van het scholingsaanbod en aangevuld met de wensen van collega’s.”

Stap 2: Kies je focuspunten

“We kozen voor vijf onderwerpen: leren met tablets, differentiëren met ict in je les, inzetten van ict tijdens een instructie, activeren van digitale didactiek en leren zichtbaar maken met ict”, vertelt Rhea.

Stap 3: Zorg voor ruimte en tijd

“Het team Onderwijs en Innovatie kreeg ruimte en tijd om de scholing vorm te geven. De scholing was gericht op directe bruikbaarheid in de lessen en werd gegeven door collega’s die kennis hebben over het onderwerp. Je kon deelnemen op diverse momenten en de groepen waren klein, zodat iedereen snel aan de slag kon en er ruimte was voor individuele vragen.”

Stap 4: Speel in op aanwezige kennis

Docenten zijn over het algemeen tevreden over de nieuwe scholingsmiddag. “Het delen van interne kennis zorgt voor een zichtbaar en positief resultaat. We hebben veel meer oog voor wat onze collega’s kunnen en doen!”, vertelt Marion enthousiast. Rhea: “Vier jaar geleden had scholing een hele andere rol binnen het onderwijs. Je werd overladen met informatie die je misschien al kende of waar je nog niet aan toe was. Nu is de scholing meer toegespitst op de kennis en wensen van docenten.”

Stap 5: Evalueer

Rhea: “Uiteraard zijn niet alle docenten positief. Ze ervaren de trainingen als piekbelasting, omdat er in een korte tijd veel wordt aangeboden. De scholingsmomenten gaan we in het vervolg ruimer opzetten. Ook de timing was niet voor alle docenten perfect, omdat ze nog niet met iPads in de klas aan het werk waren.” Zelfs de enthousiaste reacties hadden een keerzijde. Marion: “Het gevolg is dat er nu zoveel initiatieven zijn dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. In het kennisdelen gaan we aankomend jaar meer balans aanbrengen”

Samenvatting stappenplan

  • Stap 1: Begin met een startpunt (zoals de nulmeting) zodat je weet waar iedereen staat en waar iedereen behoefte aan heeft.
  • Stap 2: Kies je focuspunten: welke basisvaardigheden ict zijn noodzakelijk voor het gebruik van de iPadsin de klas?
  • Stap 3: Zorg voor tijd en ruimte: faciliteer de docenten die de interne trainingen opzetten.
  • Stap 4: Maak gebruik van de aanwezige kennis en expertise.
  • Stap 5: Maak de balans op. Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Kennisdeling

Marion: “De positieve ervaring die we aan de hand van ons stappenplan hebben opgedaan krijgt zeker een vervolg. Onze wens voor volgend jaar is het opzetten van een helpdeskteam voor en door collega’s. Ook willen we meer trainingen aanbieden die verdergaan dan ict-toepassingen en -vaardigheden.’’

Het Antoon Schellenscollege neemt deel aan het leerlab Professionalisering met docenten.

Meer lezen over scholing

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces. 

 

, , ,

Comments are closed.