(Studie)ruimte voor zelfstandigheid

Op het Trevianum zijn diverse studieruimtes ingericht om leerlingen zelfstandiger te leren werken. Toezichthouders helpen de leerlingen bij het maken van planningen. Vakdocenten en slimme bovenbouwleerlingen helpen met de stof.

Huiswerk

De school heeft veel LOOT-leerlingen, die in gewone klassen zitten. Doordat deze leerlingen vanwege hun topsportambities veel lessen missen en voor sommige vakken vrijstelling krijgen, willen ze de tijd op school goed besteden. LOOT-coördinator Jan Deuss: “Topsportleerlingen maken veel huiswerk op school, omdat zij voor en/of na school moeten trainen. Het is dus belangrijk dat zij in een tussenuur begeleid kunnen werken.” De uren in het studiecentrum worden voor LOOT-leerlingen opgenomen in hun rooster.

Maken van planningen

De ruimtes van het studiecentrum zijn de hele schooldag geopend. Er is één heel grote ruimte voor de onderbouw, één voor de bovenbouw plus een kleinere stilteruimte voor de ouderejaars. Leerlingen kunnen hier in alle rust werken. De toezichthouder, die altijd aanwezig is, vervult een centrale rol. Hij/zij weet waar een leerling mee bezig is, plant onder meer afspraken in met vakdocenten, houdt de aanwezigheid bij en helpt leerlingen waar hij/zij kan. Jan: “De rol van toezichthouder is coachend. Zo helpen ze met het maken van planningen en zorgen ze ervoor dat leerlingen hun tijd nuttig besteden”

Bijles

Een LOOT-leerling die veel lessen mist, kan bijles krijgen van een docent of tutor. Een tutor is een bovenbouwleerling, die tegen een kleine vergoeding jongerejaars helpt. De toezichthouder studiecentrum bepaalt naar aanleiding van de vraag in samenspraak met de LOOT-coördinator of er een docent of tutor wordt ingeschakeld.

Minder achterstand

Topsportleerling Laura: “Behalve in de tussenuren ga ik ook weleens na school naar het studiecentrum. Ik vind het fijn dat ik daar vragen kan stellen. Doordat ik nu meer op school doe, loop ik minder achterstand op.”

Voor iedereen

Hoewel het studiecentrum in eerste instantie bedoeld was voor LOOT-leerlingen, zijn de openbare ruimtes nu voor iedereen toegankelijk. Niet alleen tijdens tussenuren, maar bijvoorbeeld ook voor een leerling die heel goed in wiskunde is en die tijdens die les aan een ander vak wil werken. Ook kan een docent een leerling met een concrete opdracht naar het studiecentrum sturen.

Voorwaarden

Randvoorwaarden voor een studiecentrum zijn: toezicht, ruimte en aanwezigheid van digitale middelen. Voor de eerste voorwaarde heeft het Trevianum zes toezichthouders studiecentrum aangenomen. Dit zijn mensen met een onderwijskundige achtergrond, die ervoor zorgen dat de leerlingen doen waarvoor ze komen: studeren. De tweede voorwaarde is ruimte. Het is van belang dat er beschikbare ruimtes zijn die puur en alleen voor dat doel gebruikt worden. En tenslotte moeten er digitale leermiddelen in het studiecentrum aanwezig zijn.

Vakdocenten

Vanaf volgend schooljaar zullen er vaker vakdocenten aanwezig zijn in het studiecentrum. Een leerling moet zich hiervoor inschrijven. Jan: “Voor docenten is het belangrijk dat een leerling de juiste vraag leert stellen. Alleen dan kun je als docent effectief helpen. Met een een gemotiveerde leerling, die met goede vragen komt, kunnen docenten heel doelgericht te werk gaan. Daar kan geen klassikale les tegenop!”

Het Trevianum neemt deel aan het leerlab LOOT – Digitale content.

Meer lezen over open leercentra

,

Comments are closed.