Talentontwikkeling in het lesrooster

Op het Dongemond College heeft talentontwikkeling een vaste plek in het curriculum gekregen. “We willen leerlingen de mogelijkheid bieden hun talent te ontdekken én te ontwikkelen.”

Talentontwikkeling

Nadat de lessentabel was aangepast, waarin talentontwikkeling een vaste plaats heeft gekregen voor 1 uur per week, startte de school in leerjaar 2017-2018 met de pilot ‘Ontdek je talent’ in enkele brugklassen. Dit schooljaar gaat een aantal tweede klassen verder. De leerlingen kiezen uit een gevarieerd aanbod op het gebied van bewegen, creëren, experimenteren en vaardigheden. Coördinator talentontwikkeling en docent lichamelijk opvoeding Niels van Dongen: “Elke leerling volgt alle vier de richtingen, wat neerkomt op vier keer zes weken. Vervolgens kiezen ze twee richtingen. In klas 2 maken de leerlingen de keuze voor één richting.”

Ontdekken en ontwikkelen

“Wij gaan ervan uit dat elke leerling talent heeft,” vertelt Miranda, docent beeldende vorming. “Sommige kinderen weten waar ze goed in zijn, anderen hebben dat nog niet ontdekt. We willen leerlingen de mogelijkheid bieden hun talent te ontdekken én te ontwikkelen.

Vrije invulling

Tijdens het uur talentontwikkeling krijgen leerlingen een opdracht die ze vrij mogen invullen. Miranda: “Bij de richting creëren gaan leerlingen bijvoorbeeld hun ‘eigen wonderlijke wereld’ creëren. Ze maken eerst een mindmap. Dit is een werkvorm waarmee leerlingen hun ideeën op papier ordenen, door deze ideeën aan elkaar te verbinden. Vervolgens kleden ze deze mindmap aan met plaatjes, tekeningen en tekst. Met een materiaal naar keuze gaan ze hier vervolgens uitdrukking aan geven. Dat mag digitaal, met klei, met karton: wat ze maar willen. Mislukt het? Dat maakt niet uit, dan mogen ze iets anders proberen.”

Draagvlak

Niels en Miranda moesten bij het opzetten van talentontwikkeling de twee andere locaties meekrijgen. Dit was niet altijd even gemakkelijk, omdat er ook andere veranderingen speelden op deze scholen. “Het traject van talentontwikkeling bleef soms wat onderbelicht, omdat het parallel liep met de invoering van de nieuwe lestabel,” vertelt Niels. “Het plan van aanpak dat we hadden geschreven moest langs meerdere partijen. Aan het eind van het schooljaar was de schoolleiding akkoord, maar we wilden het nieuwe schooljaar al van start gaan. Dat was kort dag, want er moest nog van alles gebeuren, zoals docenten regelen.”

Inspiratiesessie

Om draagvlak te creëren nodigde de werkgroep talentontwikkeling Youngworks uit. Zij gaven een inspiratiesessie op beide andere locaties over ‘talent in de klas’. Miranda: “Tijdens de workshops werd duidelijk dat we met talent niet alleen het meisje bedoelen dat prachtig kan zingen. Goed kunnen luisteren, analyseren en uitleggen zijn ook talenten. En de leerling die de sociale lijm vormt van de klas, heeft ook een duidelijk talent. We kregen allerlei tips over hoe je als docent een rol kunt spelen bij de ontwikkeling van talent in jouw klas, bijvoorbeeld door als docent een meer coachende rol in te nemen.”

Meerwaarde

Inmiddels gaat het onderwerp talent steeds meer leven en zijn docenten positief. Miranda: “Tijdens de mentorenbijeenkomst werd enthousiast gereageerd. Docenten zien dat een andere benadering van leerlingen leidt tot andere gesprekken die veel meer over het proces gaan. Ze leren meer te kijken naar waar een leerling heen wil in plaats van focussen op wat niet goed gaat. Je rol verandert, waardoor je andere vragen gaat stellen dan in de les, bijvoorbeeld: ‘heb je hier al eens aan gedacht?’ of ‘heb je het al op deze manier geprobeerd?’” Niels: “Leerlingen merken een duidelijk verschil, ze worden nu positief gestimuleerd.”

Positieve reacties

De leerlingen reageren positief op het uur talentontwikkeling. Leerling: “Ik vond het heel fijn om zelf een keuze te maken hoe ik mijn mindmap ging uitwerken. Zonder deze opdracht had ik anders nooit een stop-motionfilmpje gemaakt.” Miranda: “Een andere leerling die de richting creëren doet, wat eigenlijk zijn tweede keuze was, is nu zo enthousiast dat hij in de ontwikkelfase al heeft bedacht hoe hij verder wil. Hij is duidelijk verbaasd over zijn eigen kunnen.”

Hoe nu verder?

Er zijn al wat wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke plan. De richting ‘vaardigheden’ bleek voor leerlingen niet concreet en is veranderd in ‘expressie’. Daarnaast bleek de periode dat leerlingen bezig waren binnen één richting te kort en deze is daarom uitgebreid naar 6 weken. De vervolgstappen worden nu gezet. Miranda: “Dit jaar draait klas 2 mee. We gaan nu kijken of talentontwikkeling ook in de bovenbouw een plek op het rooster krijgt. Ook gaan we kijken hoe we een meer coachende rol kunnen gaan innemen en wat docenten nodig hebben om die rol te kunnen vervullen.”

Het Dongemond College neemt deel aan het leerlab Talentontwikkeling.

Meer lezen

 

Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

, ,

Comments are closed.