Tijd én ruimte voor docenten om te ontwikkelen

Bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) kreeg een aantal docenten bij hun jaartaak veertig uur ontwikkeltijd en tien ingeroosterde ontwikkelmiddagen. Dit alles om het gebruik van devices en digitale content te stimuleren.

Eigen device

Docenten op KSE hebben allemaal een eigen laptop. Brugklassers en vierdeklassers hebben een eigen device. Van docenten wordt verwacht dat zij minimaal 10 procent van de lestijd gebruikmaken van ict. Het doel is om met digitale content meer gepersonaliseerd les te geven, zodat uiteindelijk alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen worden uitgedaagd en gemotiveerd.

Ict-kartrekkers

Het begon allemaal twee jaar geleden toen per sectie een ict-kartrekker werd gekozen. De opdracht aan hen was om vakcollega’s enthousiast te maken om met ict aan de slag te gaan. Elke ict-kartrekker kreeg bij zijn jaartaak veertig uur ontwikkeltijd en in het rooster werden tien ontwikkelmiddagen vrij geroosterd. Deze middagen stonden in het teken van het vinden en maken van digitale content ten behoeve van gepersonaliseerd leren.

Keuze aan de vaksectie

“Elke sectie mocht zelf bepalen hoe ze te werk gingen. Die vrijheid en de beschikbare tijd die elke docent kreeg, heeft ervoor gezorgd dat we zo makkelijk zo ver zijn gekomen,” stelt Dave Jonker, docent biologie. Samen met collega Mischa Scholten (docent Duits) was hij nauw betrokken bij de invoering. Mischa: “Het was een goede zet om de keuze bij de sectie te laten. Elke sectie onderzocht zelf de digitale mogelijkheden voor hun vak en of het nodig was eigen lesmateriaal te ontwikkelen.”

Eigen materiaal

Sommige secties hadden al eigen materiaal ontwikkeld en zijn gaan kijken naar mogelijkheden om deze te digitaliseren. “De sectie levensbeschouwing heeft een ict-bedrijf in de arm genomen om te ondersteunen bij het digitaliseren van hun lesmateriaal”, vertelt Dave. Ook de sectie lichamelijke opvoeding is eigen materiaal gaan ontwikkelen. “In de gymzaal zijn iPads beschikbaar waarmee leerlingen zichzelf kunnen filmen maar ook filmpjes kunnen bekijken. Op basis van een filmpje kunnen ze inschatten op welk niveau zij bijvoorbeeld tafeltennissen: niveau groen, blauw, rood of zwart. Vervolgens zien ze precies wat ze moeten oefenen om een volgend niveau te bereiken”, zegt Dave.
Zie hier het vakoverstijgende project voor 4 vwo Duits en geschiedenis aan de hand van Minecraft gemaakt door Ton van der Borst, docent geschiedenis.

Cursussen

Naast ontwikkeltijd kregen docenten de mogelijkheid om op school ict-cursussen te volgen over bijvoorbeeld OneNote en Microsoft Teams. Mischa gaf deze cursussen samen met een collega: “We zijn een Showcase School van Microsoft en stimuleren docenten om Microsoft Innovator Educator (MIE) te worden. Deze MIE’s kunnen met hun kennis andere docenten helpen wanneer ze bijvoorbeeld vastlopen met ict.”

Poster met apps

Ook hebben docenten training gehad van een externe partij over het gebruik van apps in de les. Dave: “Vooraf hebben we met een enquête geïnventariseerd welke apps docenten gebruiken en in welke mate.” Omdat veel docenten behoefte hadden aan een overzicht, is er ook een poster uitgedeeld met onderwijs-apps. “Zo zie je precies welke apps je bijvoorbeeld kunt inzetten om te brainstormen, samen te werken of een kort formatief testje te doen.” Hier kan je lezen hoe Pieter-Bas de Koning gebruik maakt van Sutori in zijn geschiedenisles.

Wifi-netwerk

Niet alles ging in één keer goed. Zo bleek het wifi-netwerk ontoereikend voor de veranderingen, maar dat is inmiddels uitgebreid. “En leerlingen moeten wennen”, vertelt Mischa. “Sommige docenten vragen zich af of leerlingen nog wel weten waar ze alles kunnen vinden nu docenten lesmateriaal op verschillende plekken aanbieden. Vorig jaar stond alles nog in Magister. Nu er ook docenten zijn die Teams en OneNote gebruiken, zie je dat veranderen. Of dat problemen gaat opleveren en we hier iets op moeten bedenken, zullen we gauw genoeg merken.”

Enquête

In welke mate het gebruik van digitale leermiddelen is toegenomen wordt in een tweede enquête onder docenten aan het einde van het schooljaar onderzocht. De sfeer in de docentenkamer is volgens Mischa in elk geval zichtbaar veranderd. “Onze personeelskamer is vernieuwd, waardoor we veel sneller bij elkaar gaan zitten. En iedereen heeft een laptop. Hierdoor is er veel meer interactie. We stellen elkaar bijvoorbeeld vragen over het gebruik van digitale apps. Dat vind ik heel positief.”

KSE neemt deel aan het leerlab Talentontwikkeling.

Meer lezen

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, , ,

Comments are closed.