Elerna

Elerna staat voor gelijke ontwikkelkansen door onderwijs op maat. Dit doen ze door inzicht in leerprocessen, flexibel lesmateriaal en differentiatie voor leerlingen in het vo. Elerna maakt persoonlijke leerpaden mogelijk.

Rating: 4 uit 5 reviews

Schrijf een review


Alle reviews voor Elerna

"Nakijken gaat heel snel!" -
BasMavo aan Zee17 juli 2018
 • Nakijken gaat heel snel
 • Directe feedback
 • Overzichtelijk
 • Externe links kan je gemakkelijk invoegen
 • Opdrachten snel en eenvoudig toevoegen en aanpassen
 • Je hoeft geen expert te zijn om Elerna te gebruiken
 • Afbeeldingen komen niet altijd goed tot hun recht

Elerna. Het is een online platform waar leerlingen eenvoudig opdrachten kunnen maken met daarbij geïntegreerde links. Het grote voordeel van deze tool is dat leerlingen zelf kunnen nakijken. Leerlingen geven aan dat dit handig is en snel werkt. Daarnaast kan een docent direct zien wat leerlingen hebben gedaan en daarop feedback geven. Aandachtspunt is dat leerlingen snel door de opdrachten heen werken. Ook moet je in teksten gewone tabellen invoeren.
Leerlingen gebruiken Elerna als een online boek. Aan het begin de leertekst en vervolgens de vragen. Vragen maken de meeste leerlingen in de les. Je kan paragrafen toewijzen aan leerlingen. Als leerlingen snel werken, dan kan je ze extra opdrachten geven. Zij hebben een laptop, tablet of mobiel nodig. De tool werkt op alle browsers.
Er zijn natuurlijk veel online platforms, maar het nakijk functie geeft Elerna wel een voordeel. Daarnaast kan je zelf een thema/hoofdstuk ontwerpen voor verdieping of verbreding.

"Elerna is een fijne manier om je methode te digitaliseren. Vrij simpel en gebruiksvriendelijk." -
ToscaMavo aan Zee16 juli 2018
 • De leerlingen kunnen met verschillende soorten opdrachten aan het werk om de stof te verwerken.
 • Naast hele video's, kan je ook alleen geluidsfragmenten plaatsen voor leerlingen om te beluisteren
 • leuke manier van stofverwerking maar te veel moeite voor de hoeveelheid resultaat die het me gaf
 • En met Elerna, en met (digitale) methode werken kan nogal dubbelop zijn.

Op Elerna kunnen leerlingen digitaal aan het werk met de methode. Ze kunnen filmpjes kijken, geluidsfragmenten beluisteren en op verschillende manieren werken met de stof. Ik wilde leerlingen interactief met de stof laten werken. Voor de dyslectische leerlingen leek het mij wel prettig voor hen als zij de stof voorgelezen konden krijgen.

Leerlingen werken met een device en dienen gekoppeld te zijn aan het juiste hoofdstuk in Elerna. Zij kunnen vervolgens op eigen tempo aan het werk. Zelfgestuurd leren naar behoefte. Bij veel opdrachten krijgen ze directe feedback over de antwoorden die ze gegeven hebben. Daarnaast kunnen dyslectische leerlingen de stukjes tekst voorgelezen krijgen als zij dit willen (en de docent dit mogelijk maakt door bijvoorbeeld zelf stukjes in te spreken).

Alleen wanneer je als docent filmpjes wilt maken en laten zien heb je extra vaardigheden nodig. Leerlingen vinden het prettig om mee te werken. Het horen van door mij ingesproken leesteksten sprak erg aan.

"Inzicht in het werk van de leerlingen wordt makkelijker" -
JoyceMavo aan Zee16 juli 2018
 • Overzichtelijk
 • Makkelijk werkbaar
 • Het is voor leerlingen overzichtelijk en makkelijk te begrijpen
 • Je kunt er de resultaten van leerlingen inzien
 • De tool loopt wel eens vast als je hem te lang open hebt staan

Wij gebruiken Elerna als vervanger van het boek. Om deze tool in je les te gebruiken kan je materiaal klaar zetten (toewijzen aan leerlingen), de leerlingen kunnen via hun laptop/mobiel/tablet aan het materiaal werken. De leerlingen zijn positief over de tool maar dit kan niet los worden gezien van het materiaal dat wij zelf in Elerna hebben gezet.

"Elerna is een platform van waaruit je als school diverse vakken uit je curriculum kunt aanbieden waarbij de docent kan vanuit niets zijn eigen programma opbouwen ondersteund door opdrachten, filmpjes en afbeeldingen naar" -
RudiKamphuis20 april 2018
 • Gebruiksvriendelijk voor zowel leerling als docent
 • Zelf arrangeren en aanpassen van leerstof aan de hand van je eigen stijl van lesgeven
 • Je vak op een hoger niveau laten volgen door leerlingen is makkelijk te realiseren
 • Leerlingen gericht verdiepende of verbredende leerstof toewijzen
 • Leerlingen volgen en op afstand feedback geven op de gemaakte opdrachten
 • Leerlingen kunnen zichzelf en elkaars opdrachten nakijken
 • Er gaat relatief veel tijd zitten in het ontwikkelen en arrangeren van de stof
 • Nog geen toetsmogelijkheid
 • Geen mogelijkheid voor leerlingen om feedback te geven aan elkaar of docent
 • Overzicht scherm voor leercoach ontbreekt

Elerna is een platform van waaruit je als school diverse vakken uit je curriculum kunt aanbieden. De docent kan vanuit niets zijn eigen programma opbouwen ondersteund door opdrachten, filmpjes en afbeeldingen naar zijn eigen keuze. Dit is allemaal erg toegankelijk zodat ook een docent die wat minder ervaren is op digitaal gebied dit goed voor elkaar zou kunnen krijgen. De gebruiksvriendelijkheid van Elerna is zijn grote kracht. Ook is het mogelijk om standaard materiaal te laten klaarzetten door Elerna. Deze stof kan dan vervolgens worden aangepast aan de stijl van lesgeven van de docent. De docent heeft op deze manier ook de mogelijkheid keuzes te maken in de stof die hij de leerlingen toewijst.
Voor zowel leerling als docent is het programma overzichtelijk en hoeft er zeer weinig micromanagement aan te pas te komen. In een paar klikken is het mogelijk om individuele leerlingen stof toe te wijzen die je als docent al hebt klaar staan.

"Gebruiksvriendelijk programma waarbij leerlingen goed gevolgd kunnen worden" -
Paulien SenssenSint-Joriscollege Eindhoven14 maart 2018
 • Gebruiksvriendelijk
 • Elkaars werk beoordelen
 • In 1 opslag zien op welk niveau de leerling zit
 • Vanuit het niets starten is veel werk
 • Nog geen toetsen

Elerna is een programma waarmee je zelf je stof kan verwerken. De leerlingen kunnen digitaal in een eigen tempo de stof doorlopen. Het is zeer gebruiksvriendelijk voor leerling en docent, en geeft je als docent de mogelijkheid de vorderingen van de leerlingen goed in de gaten te houden. Daarnaast kun je leerlingen die uitblinken extra opdrachten makkelijk toewijzen. Leerlingen kunnen zelf nakijken of elkaars werk anoniem nakijken. Docent kan natuurlijk ook zelf corrigeren en feedback geven. Er kan gekozen worden alles zelf te maken, of om via de stercollectie of een andere beschikbare methode een schoolversie te maken. Het is overal, op afstand, beschikbaar. Als een topsport leerling lang weg is kan een docent via de feedbackmodus opmerkingen plaatsen bij de opdrachten die de leerling gemaakt heeft. Op deze manier is het makkelijk voor sporters. Daarnaast zijn leerlingen kritischer als ze elkaar nakijken.

Schrijf een review voor Elerna