Summar.io

Summar.io is een gepersonaliseerde leeromgeving waar zelfsturend leren centraal staat. Summar.io wil een motiverende en uitdagende leerervaring bieden. Het lesmateriaal van verschillende bronnen en leveranciers wordt gecombineerd tot één gepersonaliseerd, samenhangend aanbod. 

Rating: 3 uit 2 reviews

Schrijf een review


Alle reviews voor Summar.io

"Goed inzetbaar voor leerlingen om aan vaardigheden te werken in maatwerk." -
Paulien SenssenSint-Joriscollege Eindhoven14 maart 2018
 • Open Source omgeving, warbij opdrachten an ERK niveau worden gekoppeld. Zelf content toevoegen
 • Voortgang monitoren. Tijdinvestring leerlingen monitoren
 • Diferntiatie in optima forma
 • Gerichte feedback op gemaakte opdrachten
 • Gen mesage bord (tutorial) hoe er mee te werken

Summario is een open-source leerplatform waar opdrachten op geplaatst kunnen worden, gekoppeld aan het ERK. Leerlingen kunnen, d.m.v. het maken van opdrachten in verschillende domeinen, aan hun ontwikkeling werken. De voortgang van de ontwikkeling kan gemonitord worden, evenals het beheersingsniveau van de leerling. Je kunt zien hoeveel tijd lln besteden aan een opdracht en je kunt opdrachten zelf toevoegen. Lln maken per periode een aantal vaardigheidstoetsen, welke geoefend kunnen worden op Summario. Bij de lesopstart kiest een ll aan welke opdracht hij wil werken. De docent monitort wat er binnenkomt. De docent kan lln coachen in hun ontwikkeling en ze krijgen gericht feedback op gemaakte opdrachten waardoor ze specifieke ontwikkelpunten meekrijgen. Gemotiveerde lln vinden het heel fijn. Lln die meer structuur nodig hebben, kunnen niet kiezen wat ze moeten gaan doen en doen dan ook minder als er geen controle op zit.

"Moet nog flink verbeteren" -
ruben Soppecentre for Sports and Education12 juli 2017
 • initiatief en keuzevrijheid ligt bij de leerling, gericht op ontwikkelen vaardigheden
 • koppeling met ERK-niveaus
 • gebruikersvriendelijk
 • extra oefenmateriaal en overal toegankelijk
 • examengericht oefenen
 • je eigen niveau en thema’s kiezen
 • wisselende kwaliteit van de opdrachten
 • docentomgeving voor verbetering vatbaar/ niet altijd toegankelijk
 • lezen vanaf scherm lastiger doordat je geen aantekeningen kunt maken
 • beperkte hoeveelheid aan opdrachten

Voordelen: Summar.io sluit qua opzet aan op de behoefte van het CSE: het gericht oefenen van MVT op eindexamentermen. Het biedt leerlingen keuzevrijheid en de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken. Daarnaast zorgt de digitale beschikbaarheid van het materiaal ervoor dat er tijd- en plaatsonafhankelijk geleerd kan worden. Dit zijn voorwaarden die het platform in potentie geschikt maken voor het zelfstandig werken in ons topsport leercentrum (TLC) als thuis/onderweg rond het sporten.

Nadelen: De kwaliteit van opdrachten is wisselend. Vaak zijn opdrachten niet volledig, bestaan links niet meer of staan opdrachten op een onlogische plek. Daarnaast is de docentenomgeving niet volledig betrouwbaar. Zo is het geven van feedback op schrijfopdrachten minder prettig dan bijvoorbeeld in Word. Ook lag de docentomgeving er gedurende een periode van de pilot compleet uit.

Hoewel het concept van Summar.io past bij de wens van het CSE om vaardigheidsgerichter te werken op het gebied van MVT, zorgen de hiervoor genoemde praktische en inhoudelijke bezwaren ervoor dat Summar.io voor ons op dit moment te weinig meerwaarde biedt.

Schrijf een review voor Summar.io