VO-Content

Het online leermateriaal van VO-content is open en flexibel inzetbaar. Deelnemers krijgen exclusief toegang tot het docentenmateriaal en de toetsen van de Stercollecties, Eindexamensite.nl, Rekensite.nl en OefenprogrammaEngels.nl.

Rating: 4 uit 5 reviews

Schrijf een review


Alle reviews voor VO-Content

"Bij goede implementatie erg bruikbaar voor alle leerjaren in de school." -
Esther Ciciliao.s.g. Echnaton19 juni 2018
 • Stercollecties
 • Examentrainer
 • Rekenen volledig digitaal
 • Nog niet voor alle vakken

Samen met de adviseur van VO content een implementatie traject opgezet. Erg professionele hulp en fijne samenwerking.

"Goede ondersteuning voor het onderwijs maar nog niet compleet" -
Mark MuschScala College24 april 2018
 • stercollecties dekken alle leerdoelen (kerndoelen en eindtermen)
 • aantrekkelijk lesmateriaal
 • flexibel inzetbaar
 • betaalbaar
 • voor veel vakken in de onderbouw beschikbaar
 • niet heel overzichtelijk
 • niet omschreven in leerdoelen
 • voor een deel adaptief/meeste nog niet
 • bovenbouwmateriaal nog niet voor alle vakken
"Perfecte basis om lessen te vullen en digitaal te kunnen werken" -
RudiCSE20 april 2018
 • Goede basis
 • Goed navigeerbaar
 • Exameneis dekken
 • Voor iedere leerling toegankelijk
 • Geen verdieping
 • Zelf veel te arrangeren

Wij werken met de stercollecties van VO Content in Elerna. Hier hebben we voor gekozen, omdat we dit een goede basis vinden om als LOOT school mee te werken. Het dekt de exameneisen, maar onze docenten willen dit graag zelf uitbreiden en arrangeren. Door Elerna kunnen onze collega’s het zelf uitbreiden en arrangereren

"mooie basis om een curriculum uit te bouwen" -
John van LithVeluws College Mheenpark14 maart 2018
 • open content, voor veel vakken, zerker onderbouw
 • arrangeerbaar
 • leerling volgsysteem
 • oefenprogramma voor rekenen en Engels
 • toegang tot eindexamensite
 • docentenplatvorm
 • content nog niet voor alle vakken, niveau's en leerjaren
 • content niet altijd even goed
 • arrangeren omslachtig via Wikiwijs
 • bij adaptieve rekenprogramma werden er in het begin grote sprongen gemaakt om niv. ll 'en te bepalen
"Een aanrader als de school methode vervangend wil gaan werken en wil komen tot Persoonlijk leren" -
Harry MaasMavo Roermond23 november 2017
 • site met open leermiddelen
 • leerlijnen voor erg veel vakken op verschillende niveau's
 • Kan methode vervangend zijn
 • Overzichtelijk
 • elke arrangement makkelijk via wikiwijs aan te passen
 • sterk hulpmiddel bij opzet Persoonlijk leren

Keuzevrijheid
“Er is inmiddels zoveel materiaal dat er genoeg is om uit te kiezen”, De eerste en tweede klas werken in de lessen geschiedenis nu volledig digitaal. De leerlingen krijgen in de eerste plaats een basisprogramma aangeboden, dat afgesloten wordt met een digitale toets. De uitkomst bepaalt of een leerling de herhalingsroute of een verrijkingsroute zal volgen.
De Stercollecties maken deel uit van de Basisroute en verrijkingsroute in de eerste klas en tweede klas. In de vierde klas kunnen leerlingen zich inschrijven voor de examentraining, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Stercollecties en Eindexamensite.nl van VO-Content. In het curriculum van de andere klassen is ruimte gecreëerd zodat de Stercollecties als keuzeopdrachten kunnen dienen. “Uit onderzoek blijkt dat keuzevrijheid motiveert. En als blijkt dat leerlingen een opdracht leuk of interessant vinden, gebruik ik dat als trigger om nieuw materiaal te ontwikkelen.”

Schrijf een review voor VO-Content