Toolkit ‘Zelf onderzoek doen op je school’

Veel docenten die bezig zijn met gepersonaliseerd leren, vragen zich af: ‘Hoe weet ik nou of het werkt?’, en ‘Wat vinden leerlingen eigenlijk van de pilot?’. Om hierachter te komen kun je als docent deze toolkit gebruiken om zelf onderzoek te doen naar de vernieuwing die je in de les of op school hebt doorgevoerd.

Bekijk de toolkit


Instrumenten

De onderzoeksinstrumenten in deze toolkit zijn onder andere gebruikt bij het interventieonderzoek van het landelijk onderzoeksteam van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Bij het onderzoek keken de onderzoekers naar de specifieke veranderingen die 34 leerlabscholen hebben doorgevoerd op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict, én naar de mogelijke effecten daarvan. Dit leverde de deelnemende scholen informatie op over het proces en het effect van de interventie. Het onderzoeksteam stelt de instrumenten nu beschikbaar voor scholen die zelf aan de slag willen met onderzoek.

Lees meer over het landelijke onderzoek, waar het interventieonderzoek deel van uitmaakt.