TPACK-video: Hoe maak je ict in de les zinvol?

Hoe maak je ict op een zinvolle en waardevolle manier onderdeel van je les? Bekijk de instructievideo’s over het TPACK-model of speel het TPACK-spel.

Drie elementen

Het TPACK-model is een manier om je lessen te ontwerpen op zo’n manier dat het rekening houdt met drie aspecten: Pedagogical Knowledge (PK), Technological Knowledge (TK) en Content Knowledge (CK). Idealiter zijn deze drie elementen met elkaar in balans. In onderstaande filmpjes wordt uitgelegd wat het TPACK-model is en worden lesvoorbeelden gegeven, uitgewerkt volgens TPACK.

Video 1 – introductie TPACK

Ict inzetten om de technologie heeft niet zoveel met leren te maken. In deze video wordt een introductie gegeven van het TPACK-model. Aan de hand van twee voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke meerwaarde een lesontwerp volgens het TPACK-model heeft.

Video 2 – toepassen van TPACK

In deze video wordt dieper ingegaan op de toepassing van het TPACK-model. Hierbij zijn ook lesvoorbeelden uitgeschreven in vier werkvormen.

Deze video’s zijn ontwikkeld door het leerlab Digitale didactiek.

TPACK-spel

Wil je zelf ook een les ontwerpen volgens het TPACK-model? Het leerlab Klassikale Context heeft een TPACK-spel ontwikkeld en het Heerbeeck College uit het leerlab Klassikale Context Zuid  heeft onder leiding van hun coach het TPACK-spel gespeeld.

Creatieve lesinsteek

Het doel was om met een creatieve insteek en in samenwerking met collega’s op een andere manier te kijken naar de mogelijkheden in de les en ict op een effectieve manier in te zetten. Het spel is gebaseerd op de versie van Petra Fisser & Joke Voogt (www.tpack.nl) en is gedigitaliseerd. De ideeën hebben de docenten verzameld op een Padlet, zodat deze ook op een later moment bekeken kunnen worden. Vooral de kaartjes met technieken (digitale didactieken) waren volgens collega’s interessant.

Heb jij ook een les ontwikkeld volgens TPACK, met of zonder hulp van het format of het spel? Deel dan de werkvorm met collega’s en met ons.

Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over Digitaal lesmateriaal bij andere docenten? Ga naar Edualdo.nl.

,

Reacties2

  1. Michel van Ast juli 17, 2017 at 10:11 am #

    Geachte heer Bekkering, beste Harold, dank voor uw reactie! Ik weet niet of ik uw suggestie goed begrijp, maar het klopt dat we in de video niet alle ‘doorsnedes’ in het TPACK model expliciet benoemen en bespreken. Dat zou voor een dergelijke introductievideo m.i. wat ver voeren. Echter, in het formulier dat we hebben ontwikkeld en waarnaar we in de video verwijzen, proberen we dat wel te doen. Maar terecht opgemerkt, als ik het goed begrijp, dat TPACK meer is dan de drie kennisgebieden afzonderlijk en de ‘sweet spot’ in het midden.

  2. Prof Harold Bekkering juli 15, 2017 at 1:02 pm #

    Mijn complimenten Michel van Ast, een zeer instructieve film hoe ICT kan bijdragen aan inhoud en didactiek.
    Een suggestie: de illustratie bovenaan probeert volledig te zijn en benoemt alle mogelijke combinaties. Kun je volstaan met de drie domeinen en alleen TPACK in de Sweet Spot benoemen?