Van formatief toetsen naar een formatieve cultuur

Wil jij aan de slag met formatief toetsen? Of toets je al formatief en wil je meer? Dan is het volgende model iets voor jou. Het laat je zien wat je kan doen om verder te komen en wat je nodig hebt.  

Hoe werkt het?
Naast het model staat een korte uitleg van de vier verschillende fases. Klik op de fase waar je meer over wilt weten. Je vindt dan een uitgebreide uitleg, tips en voorbeelden van verschillende scholen.  

 

Formatief CUltuur Formatief werken Formatief leren Formatief toetsen

Formatieve cultuur
Op een school met een formatieve cultuur werkt iedereen formatief. De schoolorganisatie zorgt ervoor dat er tijd en ruimte is om dit te kunnen doen. Formatief werken is dus heel normaal.  

Formatief werken  is bijna hetzelfde als formatief leren. Het enige verschil: je doet het niet alleen in de klas, maar samen met je collega’s. Bijvoorbeeld met de hele vakgroep of -sectie.  

Formatief leren  is een cyclisch leerproces dat bestaat uit de volgende onderdelen: leerdoelen bepalen, formatief toetsen en feedback geven, formatieve evaluatie. 

Formatief toetsen  is tussentijds vaststellen in hoeverre een leerling zijn leerdoelen heeft behaald. Je wilt weten wat de leerling al kan en wat nog niet. Als je formatief toetst, geef je geen cijfer aan de leerling.  

Ga in gesprek
Download de poster en ga het gesprek aan met je collega's. In welke fase zijn jullie nu en waar willen jullie naartoe?

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over het model? We horen ze graag. Je kan ons bereiken via info@schoolinfo.nl. Heb je vragen over formatief? Stel ze via www.edualdo.nl. 

De makers
Het leerlab Formatief heeft het model in het project Leerling 2020 gemaakt. Ze ontdekten dat formatief toetsen vaak in de klas begint. Wil je verder komen? Dan is het belangrijk om met collega’s samen te werken en als school een eenduidige visie en gemeenschappelijke taal te ontwikkelen over dit onderwerp. Als je formatief wilt werken, krijgt uiteindelijk de hele school hiermee te maken. Met het model willen ze andere docenten inspireren om verder te komen in het formatieve proces.

Deze scholen deden mee aan het leerlab Formatief: