Verandervraag 5: Hoe zorg ik voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, aanpak? 

Katja Korver, docent op het Tabor College Hoorn, locatie Werenfridus geeft vanuit haar ervaring antwoord op verandervraag 5: Hoe zorg ik voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, aanpak? “Praat over middel én doel”

Achtergrond school

Katja is naast docent ook onderzoekscoördinator en iCoach iPad-projectgroep op het Werenfridus (havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs). Alle leerlingen in de klassen 1 tot en met 3 en  alle tweetalige brugklassen werken nu met boeken én met een iPad. Ook zijn ze bezig met Bring Your Own device in 4 havo en 4 vwo. Met de invoering van een device sluit de school aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij, de leefwereld van de leerling en hun missie: de leerling staat centraal en volgt met plezier betekenisvol onderwijs passend bij de persoonlijke kwaliteiten en talenten. Als de leerling beschikt over de juiste digitale leermiddelen, dan is hij ook beter in staat om op eigen niveau en in eigen tempo te leren. De iPads worden persoonlijk eigendom van de leerlingen.

Nadenken over een visie

Katja: “Wij zijn begonnen om vanuit een visie te denken. Waar willen we naartoe? Na een oproep hebben enthousiaste collega’s zich aangemeld om mee te denken over de visie en het delen van die visie. We toetsen onze visie steeds aan alles wat we doen. We vragen elkaar is dit wat we willen? Zijn we goed bezig? Herkennen we ons hier nog in?”

Voortgang

Tijdens studiedagen wordt er tijd besteed aan de visie van de school en de acties die daar op volgen. “We hebben het over waar we mee bezig zijn, hoe het gaat, waar we tegenaan lopen. We willen op deze manier ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is en blijft van alles wat er gebeurt.” Daarnaast is de school bezig met het vormen van expertgroepen. “We willen dat iedere docent in een expertgroep komt, zodat iedereen betrokken is en blijft. Die expertgroep komt samen, bedenkt ideeën en vraagt critical friends van buiten de eigen expertgroep om feedback. Zo komt iets niet van bovenaf, maar juist vanuit het team zelf. Zo ervaar je als docent meer verantwoordelijkheid.”

Persoonlijke gesprekken

Het projectteam merkte dat ze weliswaar veel communiceerden, maar dat de boodschap soms niet altijd helder was. “Die kwam niet altijd even goed over en dan krijg je niet iedereen mee. We zijn daarom minder via de mail gaan communiceren en juist meer de persoonlijke gesprekken aangegaan. Zo betrek en bereik je mensen veel meer. Door in gesprek te gaan en te blijven en aandacht te hebben voor iedereen, voelen collega’s zich meer verantwoordelijk.”

Verschil mag er zijn

De betrokkenheid is ook groter doordat het Tabor Werenfridus rekening houdt met verschillen tussen docenten. Verschil mag er zijn. Katja: “We behandelen niet iedereen hetzelfde. We gaan juist in op het niveau van de docent. Collega’s geven goed aan wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en wat ze willen. Zo doet iedereen mee.”

Tips van Katja

  • Praat over middel én doel. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat ict een middel is om een doel te bereiken.
  • Zie de kleine stapjes ook als een succes. “In het begin hadden we de lat hoog liggen en gingen we heel snel, maar nu nemen we kleine stapjes.”

Bekijk de overige acht verandervragen.

Tabor Werenfridus neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.