Verandervraag 7: Hoe zorg ik ervoor dat andere collega’s, ouders, leerlingen weten wat we doen, waarom we het doen en dat iedereen zo kan instappen het ook te doen?

Koen Evers, docent en projectleider ICT aan het Cambium College, geeft vanuit zijn ervaring antwoord op verandervraag 7: Hoe zorg ik ervoor dat andere collega’s, ouders, leerlingen weten wat we doen, waarom we het doen en dat iedereen zo kan instappen het ook te doen?

Communicatiematrix

Om de verschillende doelgroepen – leerlingen, ouders, collega’s - te informeren over en te betrekken bij de pilot heeft Koen samen met zijn projectgroep een communicatiematrix gemaakt. Daarin staat wie wanneer wordt geïnformeerd en hoe.

Leerlingen informeren

In de voorlichting op de open dag en op de website krijgen toekomstige leerlingen mee dat er op de school laptops in de brugklas worden gebruikt. Gedurende het schooljaar nemen enkele leerlingen deel aan een klankbordgroep. “Ik kom eens in de twee maanden een half uurtje met de klankbordgroep samen en vraag naar wat goed gaat en wat beter. Leerlingen komen altijd en zien dat er iets gedaan wordt met hun opmerkingen en tips.”

Ouders betrekken

“Om de ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op school hebben we een nieuwsbrief ontwikkeld. De nieuwsbrief versturen we wekelijks. Zo betrekken we de ouders al vanaf het begin bij de pilot”, zegt Koen. Daarnaast organiseert het Cambium College vier keer per jaar een klankbordgroep waarvoor ouders via de mail worden uitgenodigd. “In de uitnodiging staan de onderwerpen die worden besproken, maar ze zijn ook welkom om andere input, tips en adviezen te geven. Tijdens de bijeenkomsten vertellen ze waar ze tegen aanlopen en hoe zij tegen dingen aan kijken. We geven aan dat we hun feedback en input nodig hebben om dingen aan te passen of toe te kunnen passen.”

Collega’s aanhaken

Koen: “Om onze docenten op de hoogte te houden van wat we doen, waarom we het doen en ze mee te nemen in het proces krijgt ons projectteam iedere teamvergadering vijf minuten om te vertellen waar we staan. We merken dat de collega’s vaak vragen stellen, enthousiast reageren en aanhaken.” Ook voor collega’s is er een nieuwsbrief met daarin tips en good practices. “Echt iets waar mijn collega’s meteen mee aan de slag kunnen en in hun lessen kunnen inzetten. En dat werkt!”

In gesprek blijven

Verder is het belangrijk om individuele gesprekken met docenten te voeren. “Door in gesprek te gaan en te blijven, lukt het om collega’s mee te krijgen. Ons eigen enthousiasme werkt aanstekelijk, maar ook de concrete voorbeelden die we geven. We geven daarnaast aan dat niet alles niet digitaal moet. Je kijkt samen naar de mogelijkheden. Ook daarin wordt gedifferentieerd.”

Voortgangsgesprek

Om de twee weken heeft Koen een voortgangsgesprek over de pilot met de conrector en om de twee maanden is er een gesprek met de directie. “Hiervoor gebruik ik de projectplanning. We bespreken hoe het loopt, wat goed gaat en waar we tegen aanlopen.” De andere locatie maakt nog geen gebruik van devices. Zij worden op basis van de ervaringen volgend schooljaar meegenomen in het proces.

Cambium College neemt deel aan het leerlab Digitaal leermateriaal

Bekijk de overige acht verandervragen.