Verandervraag 8: Wie heb ik nodig, welk team in de school om het ontwikkelproces te laten slagen?

Schoolleider Adrienne de Kock van Effent geeft vanuit haar ervaring antwoord op verandervraag 8: Wie heb ik nodig, welk team in de school om het ontwikkelproces te laten slagen?

Achtergrond school

Effent is een mavo in Oosterhout. De school heeft besloten om met een iPad in de klas te gaan werken. Hiermee willen ze leerlingen actiever bij de lessen betrekken, meer differentiëren naar niveau en leerlingen meer zeggenschap geven over hun eigen leerproces, bijv. door het bijhouden van een digitaal portfolio. Om dat te bewerkstelligen is er eerst een pilot gestart. We hebben ervoor gekozen om met één klas te beginnen, waarin alle docenten die die klas lesgeven betrokken zijn in het proces. We wilden klein beginnen en kleine stappen nemen”, zegt Adrienne.

Enthousiastelingen

“We hebben aan ons docententeam gevraagd: Wie wil er aan de pilot meedoen? Een groep enthousiastelingen, meldde zich daarna aan. Helaas kwamen we twee docenten te kort. We hadden 12 docenten nodig, van ieder vak één. Toen zijn we met de twee ontbrekende vakgroepen in gesprek gegaan en was het team snel compleet.”

Ontwikkeltijd

Scholing en ontwikkeltijd zijn volgens Adrienne van groot belang om een vernieuwing te laten slagen. “We hebben daarom wekelijks een gezamenlijk ontwikkeluur ingepland voor de twaalf mensen zodat ze van en met elkaar kunnen leren. Wat er in het begin gebeurde was dat het een leerlingbespreking werd. De twaalf docenten hebben met zijn allen die ene klas. Het ging ineens over iets anders onderwijsvernieuwing. We hebben daarna met elkaar afspraken gemaakt en ervoor gezorgd dat we het uurtje inzetten voor ontwikkeling.”

Inspelen op verschillen

Er bleek een groot verschil te zijn tussen de docenten in het team. De voorlopers kwamen tijdens het ontwikkeluur niet zelf tot ontwikkelen, omdat ze collega’s hielpen die het wat moeilijker vonden en hulp nodig hadden. “Het is belangrijk dat ook de voorlopers blijven leren en zichzelf blijven uitdagen. Daarover zijn we met elkaar in gesprek gegaan zodat zij zich ook blijven ontwikkelen. De groep voorlopers is bijvoorbeeld naar het docentencongres geweest. Om alle docenten enthousiast te houden, in beweging te houden en het ontwikkelproces te lagen slagen is het van belang om in te spelen op de verschillende behoeftes en niveaus van de docenten.”

Bied een podium

Komend schooljaar gaat Effent de pilot uitbreiden. Ze gaan van een team van 12 docenten naar een team van 26. De eerst 12 docenten hebben een werkconferentie gegeven waarin ze hun eigen vakgroep hebben bijgepraat en hun ervaringen hebben gedeeld. Vervolgens konden de deelnemers zich inschrijven voor een workshop van een van de 12 docenten. Adrienne: “Tijdens de centrale opening sprak een docent die normaal minder zichtbaar is binnen de school, maar wel heel enthousiast. Dit werkte krachtig. Soms is het goed om juist een ander aan het woord te laten of een podium te geven. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat docenten zich hebben aangemeld voor het vervolg.”

Tips van Adrienne

  • Deel het hele jaar door ervaringen met de vakgroepen, om collega’s op de hoogte te houden en te enthousiasmeren.
  • Wil je zorgen voor meer beweging en enthousiasme? Dan heb je een gevarieerd team nodig met docenten uit verschillende vakgroepen en verschillende niveaus.

Bekijk de overige acht verandervragen.

Effent neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek