Verandervraag 9: Hoe maak ik een veranderplan en hoe wordt deze ontwikkeling onderdeel van het schoolplan?

Rector Astrid Buijs van het Fioretti College Lisse geeft vanuit haar ervaring antwoord op verandervraag 9: Hoe maak ik een veranderplan en hoe wordt deze ontwikkeling onderdeel van het schoolplan? “Geef iedereen de ruimte om input te leveren.”

Achtergrond school

Het Fioretti College Lisse is één van de vijf scholen van de Stichting Fioretti Teylingen. Het Fioretti College Lisse biedt mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs. De school is opgericht door volgelingen van Franciscus en ontleent zijn naam aan het boek I Fioretti di San Francisco: een bloemlezing van verhalen over het leven van Franciscus van Assisi. De school wil met een rijk onderwijsaanbod leerlingen gereedmaken voor een toekomst waarin ze met veerkracht een steeds veranderende samenleving tegemoet treden. Een school waar het persoonlijke talent van iedere leerling kan floreren en waar ruimte voor eigen initiatief en creativiteit wordt gekoesterd.

Observeren

Het eerst wat Astrid deed toen ze in augustus 2015 op het Fioretti College Lisse begon, was observeren. “Wat gebeurt er allemaal? Voor welke onderwerpen lopen docenten warm? Welke problemen zijn er en hoe worden deze opgepakt? Ik had inmiddels een beeld van de school, maar ik wilde niet dat dit alleen mijn beeld was. Ik wilde er meer mensen bij betrekken.”

Hoofdvraag

Astrid: “Ik wilde erachter komen waarom het zo goed gaat op school. Wat doen we dat zo goed werkt en waarom? Kortom: Wat is de kracht van de school? Als de omstandigheden veranderen is het namelijk handig om te weten wat je goed doet, dan kun je dit inzetten als dat nodig is.”

Leerlingenarena

Om antwoord te krijgen op deze vraag heeft Astrid verschillende partijen gevraagd om mee te denken. “Zo heb ik leerlingen uitgenodigd voor een leerlingenarena. De leerlingen mochten praten over wat gaat er goed gaat en wat er beter kan.” Vervolgens werden ook de ouders uitgenodigd voor een ouderarena. “Ouders kregen dezelfde vragen als de leerlingen en ook heb ik de input van de leerlingen aan ze voorgelegd. Er kwam duidelijk een aantal thema’s naar voren.”

Studiemiddag docenten

De volgende stap was een studiemiddag organiseren met de docenten. “Tijdens de middag hebben we onder andere de input van de leerlingen en ouders besproken. Omdat de studiemiddag niet verplicht was, zijn er naar verwachting minder collega’s gekomen. Ik weet niet of ik hem om die reden had moeten verplichten. Ik vind dat iedereen zelf onderdeel moet willen uitmaken van het plan en aanhaken.”

Themabijeenkomsten

Hierna heeft Astrid themabijeenkomsten ingepland waar collega’s met elkaar in gesprek zijn gegaan over de toekomst van onderwijs. “Hoe willen wij dat leerlingen leren? Uit alle gesprekken en input is de eerste versie van het schoolplan ontstaan. Ik heb collega’s, ouders en leerlingen gevraagd hiernaar te kijken en te reageren. Dit heeft geresulteerd in het definitieve schoolplan. Vanuit het schoolplan heb ik een veranderplan gemaakt.”

Proces

“Het proces is dus zo gelopen dat er eerst een schoolplan is ontstaan en vandaaruit een veranderplan. Dit was niet de bedoeling, maar ik merk dat dit heeft gewerkt. Want als je de reden voor verandering heel helder hebt, dan is het makkelijker om de ‘hoe’-keuzes te maken. Ik merk dat het veranderplan zo echt onderdeel is van het schoolplan.”

Tips van Astrid

  • Ga met zoveel mogelijk mensen in gesprek en geef iedereen de ruimte om input te leveren
  • De richting moet heel duidelijk zijn: waar wil je naartoe? Wat is de kracht van de eigen school?

Bekijk de overige acht verandervragen.

Het Fioretti College Lisse neemt deel aan het leerlab Zo.Leer.Ik! – Schoolorganisatie.