Verantwoordelijkheid en keuzes bieden: 3 voorbeelden

Het Jacobus Fruytier zet stappen om binnen de klassikale context leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven en keuzes te bieden. Bekijk 3 voorbeelden waarmee docenten de intrinsieke motivatie van leerlingen vergroten.

Intrinsieke motivatie

“Door leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leren en hen ruimte te geven om hun talenten te gebruiken, willen wij de intrinsieke motivatie van leerlingen vergroten”, zegt directeur onderwijs Jan Kloosterman. Door in de klas te experimenteren en met elkaar in gesprek te gaan over leeropvattingen zijn inmiddels verschillende concrete programma’s uitgerold in de onder- en bovenbouw van de havo en het vwo. Bijvoorbeeld het 20-80 learningconcept, excellentie- en talentprogramma’s en flexibele roosters.

Verantwoordelijkheid en keuzes bieden: 3 voorbeelden

20-80 learning

Het havo-bovenbouwteam werkt volgens het concept 20-80 learning. 4 dagen per week (80 procent) krijgen leerlingen de lesstof aangeboden in de bestaande vakkenstructuur. Op dag 5 kunnen leerlingen kiezen voor een business- of art-stream. Ze volgen bijvoorbeeld lessen op een hogeschool of universiteit, zetten een onderneming op, voeren debatten of kiezen voor maatschappijleer plus. Verder kunnen leerlingen via maatwerk voor een extra vak kiezen. Dit kan als extra uitdaging ingezet worden maar ook om extra uitleg voor een vak te krijgen.

Excellentie- en talentprogramma’s

In de vwo-bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor een excellentie- of talentprogramma. Deze programma’s lopen uiteen van het volgen van een extra vak tot een week stagelopen in het buitenland. Bijvoorbeeld een module op een Engelstalige universiteit. Ook zijn sommige leerlingen buddy voor leerlingen in de onderbouw. Teamleider Klaas Tippe: “Dat is niet alleen leerzaam voor de onderbouw-leerlingen die hulp nodig hebben, maar ook voor de buddy zelf.” Leerlingen raken inderdaad gemotiveerd van deze programma’s, ziet Klaas: zo’n 40 procent van de leerlingen doet hieraan mee.

Flexibel rooster

Op de havo mogen leerlingen zelf bepalen hoeveel tijd ze aan een vak besteden. Ze volgen minder lessen van vakken waar ze goed in zijn en kunnen de tijd die ze overhouden investeren in vakken waar ze minder goed in zijn of in extra vakken.

In gesprek over leeropvattingen

Om verdieping aan te brengen in deze programma’s, gaan docenten met elkaar in gesprek over leeropvattingen. Want hoe denken zij eigenlijk dat hun leerlingen leren? Dit helpt docenten om de programma’s aan te scherpen, een gemeenschappelijke taal te formuleren en te checken of de praktijk ook in lijn is met de visie. Het Jacobus Fruytier schakelde externe trainer Jannet Maréchal in om deze gesprekken te faciliteren en een frisse, kritische blik toe te voegen.

Bewustwording

Jannet: “Het bespreken van opvattingen over leren is de basis om samen de onderwijspraktijk in beweging te zetten. Soms lijken de meningen ver uiteen te lopen. Door op zoek te gaan naar overeenkomsten ontstaat er in de hele school bewustwording over wat belangrijk is om leerlingen blijvend te laten leren.” Op dit moment zijn docenten binnen de kaders en de mogelijkheden aan het experimenteren. Jannet: “De ene docent is daar al ver in, de ander ziet nog obstakels. Maar die bewustwording is bij iedereen aan het komen.”

Het Jacobus Fruytier neemt deel aan het leerlab Differentiëren in de klas.

Meer lezen

 

Wil je ook aan de slag met een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, ,

Comments are closed.