Verslag themasessie dashboard – 16 februari 2016

Op 16 februari 2016 organiseerde Leerling 2020 een themasessie over dashboards, oftewel: systemen voor het volgen van leerlingvoortgang en leerlingresultaten. Tijdens deze bijeenkomst hebben tien aanbieders via pitches laten zien welke producten ze aanbieden. Daarna was er de gelegenheid voor aanbieders en deelnemers om het gesprek aan te gaan, met als doel om onder meer een gemeenschappelijke taal te creëren en elkaars verwachtingen helder te krijgen.

De bijeenkomst werd ingeleid door Wietse van Bruggen van Kennisnet. Wietse liet zien wat de wensen zijn van de scholen voor een goed Dashboard. Deze zijn verwerkt in een infographic die tot stand is gekomen onder regie van de lijn Keten van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. De infographic is gemaakt door experts van Kennisnet, op basis van de vragen uit de leerlabs (VO) en versnellingsvragen (PO). In de infographic, die tijdens de bijeenkomst voor het eerst werd gepresenteerd, wordt aangegeven welke onderdelen de vragen en eisen uit het onderwijs omvatten. Overkoepelend kwam eruit dat scholen de vorderingen van één of meer leerlingen op hun individuele leerpaden willen monitoren op basis van gegevens uit één of meer systemen.

Na de inleiding kon elke deelnemer een keuze maken om pitches van in totaal vijf aanbieders te bezoeken. Via deze link vind je een overzicht van de aanwezige aanbieders, welk product ze hebben gepresenteerd en contactgegevens.

Aan het einde van de bijeenkomst kwamen we met elkaar tot onderstaande conclusies, vragen, kansen en vervolgstappen.

De deelnemers van de scholen gaven de volgende punten terug:

 • Deze wijze van producten verkennen werd als positief ervaren. De pitches zorgen voor een goede indruk van de stand van zaken van deze producten.
 • Tijdens de pitches lieten de partijen vooral zien wat ze tot nu toe hebben en gingen zij minder in op de vooraf gestelde vragen van de scholen. De uitgereikte infographic kan in de toekomst hierin ondersteunend werken.
 • Scholen hebben behoefte aan niet enkel een dashboard op leerdoelen maar ook op vaardigheden en zouden graag zien dat er (meer) vakoverstijgende producten worden gemaakt.
 • Doordat de marktpartijen vaak een totaalpakket aanbieden, kan mixen en matchen van producten en data heel prijzig worden.
 • De wens werd uitgesproken dat marktpartijen een manier zouden moeten vinden om meer te gaan samenwerken waardoor de systemen van de marktpartijen beter op elkaar aansluiten. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en effectiever gebruik van data.
 • Tevens werd door scholen aangeven dat zij ervaren dat er barrières zijn die de voortgang in het proces van mixen en matchen in de weg staan. Marktpartijen geven aan dat er wel degelijk kleine stappen zijn die er gezet kunnen worden om gezamenlijke ontwikkeling te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is een goede en nauwe samenwerking tussen gebruikers en (meerdere) ontwikkelaars.

Naar aanleiding van de presentaties van de marktpartijen is er een gezamenlijk gesprek gevoerd tussen experts van Kennisnet, de deelnemende scholen en de marktpartijen. Onderstaande vragen stonden hierin centraal:

Welke vragen leven er voor de sector?

 • Is de sector wel klaar voor een overkoepelend dashboard? Vragen die hierbij zijn gesteld zijn:
  • Zijn de docenten goed op de hoogte van alle producten en mogelijkheden die er zijn?
  • Maken ze gebruik van alle mogelijkheden?
 • Zijn we in staat om als scholen een eenduidige vraag uit te doen naar de marktpartijen?

Welke kansen zijn er?

 • Mogelijk maken van mixen en matchen van systemen kan leiden tot meer afname en gebruik van producten en materialen.
 • Door zicht op vorderingen van leerlingen kan materiaal door scholen gerichter worden ingezet en door aanbieders gerichter worden verbeterd.
 • Leerlingen kunnen gemakkelijker een individueel leerpad doorlopen en voor leraren wordt het makkelijker hen hierbij te ondersteunen.

Wat zijn de vervolgstappen?

 • Er zullen vervolggesprekken en bijeenkomsten komen tussen scholen en marktpartijen. Deze worden gefaciliteerd en begeleid door ketenexperts en Leerlabcoördinatoren. Ook wordt er bovenbestuurlijk gekeken naar een mogelijk gezamenlijk vervolg.