Video: denken in leerdoelen

Docenten op het Liemers College zetten ieder op hun eigen wijze stappen in leerdoeldenken. Door het denken in leerdoelen weten leerlingen wat ze leren en wat ze ermee kunnen doen. Bekijk hoe docenten en leerlingen het werken in leerdoelen ervaren.

Eigenaar leerproces

Harald Wiggers (directeur): “Op het Liemers college willen we steeds meer het leren van kinderen gaan organiseren. We vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar worden van hun leerproces. Dat betekent dat ze moeten weten wat ze moeten leren, waarom ze moeten leren en wat ze er straks mee kunnen. De voorwaarde is dan dat je gaat werken vanuit leerdoelen.”

Verschillen in aanpak

Op het Liemers hadden docenten de keuze om deel te nemen aan de onderwijsvernieuwing. Ze zijn aan de slag gegaan met het denken in leerdoelen. Ze waren hiervoor niet aan een format gebonden, maar kregen de ruimte om invulling te geven aan hun eigen vak en klas. Berna Holtus, trekker van het leerlab van Leerling 2020, merkt op dat er nuanceverschillen zijn in hoe leerdoeldenken terug te zien is in het onderwijs. Docenten maken in hun eigen tempo en op hun eigen manier een ontwikkeling door. Ook vindt er een koppeling plaats met andere projecten (bijv. formatief evalueren).

Verbinding content en platform

Docent Suzanne Holders: “Leerdoeldenken is een eerste stap naar gepersonaliseerd leren. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om opdrachten uit het leerboek te maken. Zelfstandige leerlingen krijgen ook de keuze om digitaal aan een leerdoel te werken.” Op het Liemers zetten docenten hun platform in om hun content te arrangeren en om toetsen in af te nemen.

Op het Liemers College wordt onderwijs gegeven volgens het Liemers Lijstje. Bekijk de afbeelding.

Het Liemers College neemt deel aan het leerlab Verbinding content, curriculum en platform.

, ,

Reacties1

  1. Frans van den Berge september 28, 2017 at 5:55 pm #

    Kan de leerling versnellen en compacten?