Voorbeeld draaiboek – Hoe voer je een device in op school?

Het Hermann Wesselink College uit het leerlab Digitale didactiek 1 heeft vorig schooljaar laptops ingevoerd in een pilotklas (havo/vwo leerjaar 1). Voor de invoering van de laptops heeft de school een draaiboek opgesteld. Dit draaiboek is een handreiking en checklist voor scholen, die gaan starten met één of meer klassen waarin elke leerling een eigen device heeft. De voorbereidingen beginnen al een jaar voor de daadwerkelijke invoering. Waar heeft de school allemaal rekening mee gehouden? En welke vragen moesten eerst beantwoord worden? Lees hun stappen en praktische tips na in dit draaiboek. Inmiddels werken er vier klassen met de laptops (havo/vwo/gymnasium; leerjaar 1 en 2). Dit schooljaar is er vooral aandacht voor het gebruik van het device in de les (o.b.v. 10 gouden regels). Daarnaast worden de vaardigheden van de leerlingen met het apparaat verder ontwikkeld.

Hoe ervaren de leerlingen en docenten het werken met de laptops? 

  • Leerlingen vinden het werken met de laptops prettig. In een aantal gevallen hoor je leerlingen zeggen dat een boek prettiger leest. Een tip is dan ook om het device te gebruiken waar dit de les verbetert, niet enkel als een boek achter glas.
  • De docenten gaven aan dat een klas met leerlingen die allemaal stilletjes achter hun device aan het werk zijn, ook weleens saai is. Afwisseling is dus belangrijk.

Tips en tops 

  • Een draaiboek helpt je bij het uitzetten, inzicht geven en bewaken van het tijdpad.
  • Laat docenten pilotteams samenstellen. Vraag wie er aan die klassen willen gaan lesgeven en zet die in het pilotteam. Pas de roosters hier vervolgens op aan.
  • Laat docenten zelf invullen hoe ze het device zullen inzetten. Hierbij kun je wel kaders stellen over die inzet.
  • Stel een iBuddy of eBuddy aan. Dit is een leerling uit de klas, die meer affiniteit heeft met de hardware en andere leerlingen kan helpen bij veel voorkomende problemen, zodat de docent zich met de inhoud kan blijven bezighouden.
  • Stel een iCoach of eCoach aan. Dit is een collega-docent, die een aantal uren heeft gekregen om andere collega’s individueel of in groepen op weg te helpen en vragen te beantwoorden.

Vier in balans-model 

Kennisnet heeft een uitgebreid model ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de invoering van devices. Dit is het Vier in balans-model. Het model beschrijft vier bouwstenen, die idealiter met elkaar in balans moeten zijn om ict nog beter te laten werken in het onderwijs. Deze bouwstenen zijn visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Heeft jouw school ook een overstap gemaakt naar devices? Laat het ons hieronder weten. We zijn benieuwd naar de tips en tops van jullie overstap. Ook kun je hier nalezen hoe je tot een visie op digitale didactiek komt.

Tags: Devices

Comments are closed.