Voorbeeld project

De klimaattop in Marrakech: het Comenius Lyceum was erbij!

Vijf derdeklassers zijn in het kader van het econasium op bezoek geweest bij de klimmaattop COP22 in Marrakech. In deze wereldvergadering zijn de klimaatafspraken van het klimaatakkoord in Parijs besproken en bestendigd. Tevens hebben de leerlingen tijdens deze reis een bezoek gebracht aan het project Noor1: de grootste zonne-energiecentrale ter wereld in Ouarzazate. Van de eigenaar van Noor1 kregen ze de opdracht aanbevelingen te schrijven over de impact die de centrale heeft op het gebied waarin het is geplaatst.

Voorbereiding

Het programma voor deze reis is samengesteld in overleg met de leerlingen en in samenwerking met externe partners, met als belangrijkste partner El Hizjira. De leerlingen hebben onder begeleiding van een coach de reis voorbereid. Zo hebben ze vooraf gereflecteerd op de duurzaamheidsinterventies die de gemeente Amsterdam heeft gepleegd, om die te kunnen vergelijken met de interventies van Marrakech.

Tijdens de reis: gesprekken voeren

De leerlingen hebben onder meer een aantal personen van de COP22 geïnterviewd om hun beweegredenen van duurzaam handelen te achterhalen. Aan het einde van elke dag hebben de leerlingen een creatieve reflectievorm gedaan om hun ervaringen te delen en te reflecteren op hun eigen handelen.  

Na de reis: aanbevelingen opstellen

Na de reis hebben de leerlingen de opdracht over Noor1 verder uitgewerkt en de aanbevelingen verwerkt in een rapport. Dit rapport is enkele weken later tijdens een bijeenkomst overhandigd aan de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, onder toeziend oog van genodigden, waaronder een professor van de Universiteit van Amsterdam die in zijn rede de aanbevelingen en het werk van de leerlingen toegelicht heeft en hen feliciteerde met hun knappe bevindingen.

Vervolg

Wat uit de reis naar Marrakech voortvloeide, was een uitnodiging van de Nederlandse Jeugdraad (NJR; onderdeel van de VN) aan de leerlingen om hun verhaal te vertellen tijdens een congres. De leerlingen hebben onder andere een workshop over hun ervaringen verzorgd en een lagerhuisdebat georganiseerd. Hierna zijn de leerlingen geïnterviewd door OneWorld, een organisatie die magazines maakt over duurzaamheidsinitiatieven. Dit interview lees je hier.

Dit voorbeeld hoort bij het praktijkvoorbeeld "Wij willen de persoonlijke ambities van leerlingen een centrale plek geven."