Vragenlijst: In gesprek over je schoolontwikkeling

Wat vinden alle betrokken doelgroepen van de ontwikkelingen op je school? Om dit te onderzoeken heeft het leerlab Leerling eigenaar leerproces een vragenlijst opgesteld. “Een mooie tool om met elkaar in gesprek te gaan.”

In gesprek met elke doelgroep

Voor elke doelgroep binnen de school heeft het leerlab een set vragen opgesteld. De vragenlijst gaat in op hoe alle betrokkenen het onderwijs op school op dit moment ervaren en waar hun wensen voor de toekomst liggen. Voelen leerlingen zich eigenaar van hun leerproces? Wat verstaan docenten onder gepersonaliseerd leren? Wat vinden ouders belangrijk in het onderwijs van hun kind? DDe meting is geen beoordeling van de school of van collega’s, maar een manier om het gesprek over onderwijsontwikkeling te openen met alle betrokkenen.

Basis voor één- op-één gesprekken

Het Leidsche Rijn College gebruikte de vragenlijst als basis voor één-op-één-gesprekken met ouders, leerlingen en docenten. “Op onze school hadden we nog weinig ervaring met gepersonaliseerd leren toen we startten met het leerlab,” zegt docent Nelleke Veels. “Daarom hebben we onderzocht welke wensen, mogelijkheden en valkuilen zij zien in ons onderwijs. Door de vragenlijst te gebruiken in individuele gesprekken, konden we echt de tijd nemen om met elkaar van gedachten te wisselen.”

Belangrijke signalen

De Mavo Vos zette de vragenlijst online uit om te achterhalen hoe docenten en leerlingen het nieuwe schoolsysteem ervaren. Dit leverde belangrijke inzichten op. “Leerlingen krijgen nu meer keuzewerktijd en minder reguliere lessen dan voorheen,” legt projectleider Kirsten de Jong uit. “Uit de reacties bleek dat veel docenten bang zijn dat ze hierdoor te weinig tijd hebben om alle leerstof en dus alle leerdoelen te behandelen.” Een belangrijk signaal, waar de school zich nu op kan richten.

De goede kant op

Voor de Mavo Vos leverde de vragenlijst niet alleen verbeterpunten op, maar ook een bevestiging dat het nieuwe onderwijsconcept in leerjaar 1 en 2 de goede kant op gaat. “Leerlingen uit het 2e leerjaar gaven aan dat ze erg tevreden waren over het gepersonaliseerde onderwijs,” vertelt Kirsten. “En leerlingen uit leerjaar 3, die nu weer reguliere lessen volgen, vonden het heel jammer dat het gepersonaliseerd leren voor hen niet verder ging. Zij misten nu vooral de vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze aan welk vak werkten.”

Bijsturen

Ook op het Notre Dame zorgde de vragenlijst voor mogelijkheden om bij te sturen. “Uit de eerste meting bleek dat leerlingen zich nog geen eigenaar voelden als het ging om het tempo waarin de leerstof werd behandeld en het indelen van de lestijd,” vertelt docent Elisabeth Leenders. “Maar zij gaven wel aan de voordelen te zien van gepersonaliseerd leren, evenals de docenten en de schoolleiding.”

Voor- en nameting

Komend jaar onderzoekt het Notre Dame wat volgens leerlingen de verschillen zijn tussen het reguliere onderwijs en gepersonaliseerd leren. “Vóór de zomervakantie zetten we de vragenlijst uit onder de brugklasleerlingen. Zij volgen nu nog regulier onderwijs, maar starten komend schooljaar met gepersonaliseerd leren,” legt Elisabeth uit. “Na de zomer doen we een nameting. Door de resultaten van beide metingen te vergelijken, krijgen we een goed beeld van hoe leerlingen het gepersonaliseerde onderwijs ervaren ten opzichte van het reguliere onderwijs.”

Zelf een vragenlijst uitzetten?

Wil jij ook binnen je school in gesprek over onderwijsontwikkelingen? Onderstaande vragenlijsten kun je gebruiken in individuele gesprekken, focusgroepen of om online onder een grotere groep uit te zetten. Kun je hier wat hulp bij gebruiken, bekijk dan dit stappenplan voor Google Forms.

Vragenlijst ouders

Vragenlijst OOP

Vragenlijst MT

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst docenten

De volledige vragenlijsten kun je bekijken in deze Google Spreadsheet.

Deze vragenlijsten zijn door de betrokken docenten van het leerlab Leerling eigenaar leerproces opgesteld. Ze zijn niet ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijke literatuur.

Bekijk ook

Thema:
Tags: Evalueren

Comments are closed.