Waar moet digitaal leermateriaal aan voldoen? – Checklist

Het Sint-Janscollege heeft een checklist voor digitaal leermateriaal ontwikkeld. Aan de hand van ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’ kan leermateriaal worden ingedeeld. Bekijk de uitleg.

Digitale content

Het Sint-Janscollege is in november 2016 gestart met de invoer van devices voor leerlingen vanaf de brugklas. De school uit het leerlab Arrangeren digitale content wil ict verder inzetten in de lessen. Zo gaan docenten steeds meer gebruik maken van onderwijssoftware om betere gepersonaliseerde begeleiding van leerlingen mogelijk te maken. Daarnaast heeft de school aan docenten gevraagd om zelf digitale content te ontwikkelen voor de les.

Prioriteiten stellen

Vanwege de verwachte toename aan digitale content en software heeft de school een checklist ontwikkeld waaraan digitaal leermateriaal dient te voldoen. De checklist is gemaakt aan de hand van de MoSCoW methode. Deze methode is een wijze van prioriteiten stellen. De eisen aan het resultaat worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

  • Mmust haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
  • Sshould haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
  • Ccould haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
  • Wwon’t haves (ook wel would haves genoemd): deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.

Richtlijnen didactisch niveau

Ook worden een aantal richtlijnen op didactisch niveau gegeven:

  • Op welke manier gaat de docent het digitale leermateriaal inzetten in de klas?
  • Welke leeractiviteiten worden er van de leerlingen verwacht?
  • Is het een aanvulling op de les, een volledig les of een lessenserie?

Richtlijnen extra werkzaamheden

Ook zijn er richtlijnen voor de extra werkzaamheden die van docenten worden verwacht naar aanleiding van het digitale leermateriaal:

  • Moet de leerling ondersteuning krijgen bij het plannen en evalueren zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces?
  • Is er een dashboard/volgsysteem aan het leermateriaal gekoppeld?
  • Wordt er rekening gehouden met differentiatie?

Bekijk hoe deze checklist wordt ingezet op het Sint-Janscollege.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

, , ,

Comments are closed.