“Waar sta je als docent en waar kun je je nog in ontwikkelen?”

Het leerlab 21e eeuwse vaardigheden heeft een Hoofd, Hart en Handen-lijst samengesteld met daarop de kwaliteiten van een docent om 21e eeuwse vaardigheden te kunnen integreren in de les.

Kwaliteiten

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt gebruikt in relatie tot de vraag welke vaardigheden jongeren moeten leren om in de toekomst succesvol te zijn in de samenleving. Maar welke kwaliteiten heeft een docent nodig om deze vaardigheden te integreren in zijn vakgebied? Want van een docent die dit doet, worden andere kwaliteiten verwacht dan van een reguliere docent.

Specifieke lijst

In de lijst die is samengesteld door het leerlab 21e eeuwse vaardigheden wordt een onderscheid gemaakt tussen kenniskwaliteiten (hoofd), kwaliteiten door passie (hart) en het daadwerkelijk in de praktijk brengen van je kwaliteiten (handen). De kwaliteiten die iedere reguliere docent al bezit, als professioneel opgeleide vakdocent, zijn bewust buiten beschouwing gelaten.

Waar sta je?

Teamleider Tilly Ubaghs van het Revius Wijk (een van de leerlabscholen): “We hebben de lijst gemaakt om na te gaan: waar sta je en waar kun je je nog in ontwikkelen? De verwachting is dat docenten die nog op een meer vakinhoudelijke manier lesgeven, in de komende jaren richting de beschreven docent gaan bewegen en daarmee op een meer coachende manier gaan lesgeven.”

Bewustwording

“Op onze school geloven we in het belang van de 21e eeuwse vaardigheden en zijn we bezig met bewustwording bij onze docenten. Ook kijken we waar de vaardigheden binnen het curriculum van een docent al te vinden zijn en waar kansen liggen om ze in bestaande vakopdrachten te implementeren. De Hoofd, Hart en Handen-lijst dient meer ter bevestiging – ben ik goed bezig? – dan dat je de lijst als docent letterlijk punt voor punt moet gaan doorwerken.”

Kennissamenleving

Volgens de definitie van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) zijn 21e eeuwse vaardigheden: ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving’. Waarbij het volgens het SLO gaat om de volgende vaardigheden:

Meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden vind je hier.

, ,

Comments are closed.