Waarom wij leerlingen laten aanschuiven bij resultaatbesprekingen

Hoe help je een leerling die het moeilijk heeft op school? Op het Cambium College hebben leerlingen een actieve rol in de resultaatbesprekingen. “Je merkt dat leerlingen gemotiveerder zijn om de schouders eronder te zetten.”

Te weinig concreet

Docent Koen Evers merkte op dat de leerlingbespreking voor zowel docenten als leerlingen weinig opleverde. “Hoe vaak vinden docenten de leerlingbespreking niet een verzuchting? We praatten uren over leerlingen, zonder tot concrete acties te komen. We verzandden in uitspraken als ‘die leerling moet beter z’n best doen’.” Zijn oplossing: nodig de betreffende leerlingen uit bij de besprekingen en geef hen een actieve rol in het gesprek.

Reflecteren

Om te zorgen dat leerlingen die actieve rol ook pakken is een goede voorbereiding belangrijk. In de weken voorafgaand aan de gesprekken werken leerlingen samen met hun mentor aan hun reflectievaardigheden. De Ben Furman app is hier een handige tool voor. “Onze leerlingen maken hiermee een actieplan wanneer het niet goed gaat op school,” zegt Koen. “Maar ze kunnen de app ook gebruiken voor andere problemen.” Leerlingen geven aan dat het oefenen met reflecteren ze aan het denken zet. Bovendien maken ze met de app meteen een goede samenvatting van hun actieplan. Tijdens de leerlingbespreking staat dit plan centraal.

Veilige setting

Voorafgaand aan het gesprek overleggen de docenten of er zaken zijn die buiten beschouwing moeten blijven, bijvoorbeeld een problematische thuissituatie. Koen: “Het moet een veilige setting zijn voor de leerling.” Als de leerling binnenkomt, legt de mentor kort de situatie uit. Vervolgens is het de beurt aan de leerling om het actieplan voor te leggen aan de docenten.

Concrete tips

Koen: “Dat werkt heel goed: docenten geven concrete tips en er worden direct afspraken gemaakt die tot oplossingen leiden. Dat is waar we leerlingen mee kunnen helpen.” Voor de leerlingen is het in het begin spannend, maar achteraf valt het altijd mee. Een leerling zegt hierover: “Docenten denken echt goed met je mee en geven tips waar je iets aan hebt.”

Ouders betrekken

Meteen na de bespreking werkt de leerling samen met de mentor het actieplan verder uit. In het eerstvolgende oudergesprek wordt dit plan gepresenteerd. De leerling vertelt wat zijn of haar doel is, wat hij/zij daarbij nodig heeft van de docenten én van de ouders en vooral, wat hij/zij zelf gaat doen. Koen: “Voor ouders is de informatie die ze tijdens de ouderavond krijgen bijna altijd nieuw. We verwachten vaak dat de leerling allang een keer met de ouders om de tafel heeft gezeten, maar dat gebeurt dus niet. We gebruiken deze vorm dus ook om ouders te betrekken.”

Energie van gekregen

Leerlingen, docenten én ouders zijn enthousiast over de nieuwe leerlingbespreking. Koen: “Een aantal mentoren zag het eerst helemaal niet zitten. Maar achteraf zei de meest kritische mentor: kijk, hier heb ik nou energie van gekregen!” Het idee is eerst uitgeprobeerd in een 5 havo-klas, maar inmiddels doet de hele havo-bovenbouw mee. “Je merkt dat leerlingen gemotiveerder zijn om de schouders eronder te zetten,” zegt Koen. “Toen andere leerlingen erover hoorden, waren er veel die zeiden: dat wil ik ook op die manier.”

Lees ook

Het Cambium College neemt deel aan het leerlab Digitaal leermateriaal.

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

, , ,

Comments are closed.