Wat is arrangeren?

Wat betekent arrangeren voor de docent en de leerling? 

In het leerlab Arrangeren digitale content hebben de leerlabscholen met elkaar nagedacht over het begrip arrangeren en wat dit betekent voor de docent en de leerling. Hieronder vindt u de uitkomsten.

Wat betekent arrangeren?
Arrangeren is het putten uit verschillende bronnen en het beredeneerd herschikken van informatie. Hoe dit in het onderwijs wordt vormgegeven hangt onder andere af van de content en verschillende lesstrategieën.

Wat zijn de belangrijkste opbrengsten van het arrangeren van digitale content?

 • Als docent meer inzicht krijgen over de lesstof en curriculumbewuster worden. Niet meer afhankelijk zijn van een methode.
 • Inspelen op verschillen tussen leerlingen en in staat zijn te differentiëren.

Welke competenties heeft een docent nodig om digitale content te arrangeren?

 • Curriculumbewust zijn.
 • Over de juiste ICT-vaardigheden beschikken.
 • Out of the box kunnen denken.
 • Ontwikkelingsgericht zijn.

Wat zijn de opbrengsten voor de leerlingen bij het arrangeren van digitale content?

 • De leerling kan in eigen tempo werken.
 • Er is veel afwisseling voor de leerling.
 • Het is attractief en uitdagend voor de leerling.
 • Bevorderd zelfstandigheid van de leerling.
 • Aansluiting bij persoonlijke behoefte van de leerling.
 • Het is motivatie verhogend voor de leerling.
 • Brengt structuur voor de leerling.
 • Geeft de leerling inzicht in eigen ontwikkeling.

Wat zou het gemakkelijker maken om digitale content te arrangeren?

 • Goede programma’s, tools, platform, goede digitale leeromgeving.
 • Aanbieders van digitale leermaterialen moeten goede modules verstrekken. De content moet niet alleen in thema’s maar ook in de modules worden aangeboden.

Wie zou het arrangeren van digitale content kunnen verzorgen?

 • De rol van het team is belangrijk. Een team dat over de juiste vaardigheden beschikt en goed is opgeleid om te kunnen arrangeren. Een gedifferentieerd team waarbij docenten elkaar aanvullen door de kwaliteiten die ze hebben. Zo kan de ene docent goed materiaal vinden en een ander herkent de verschillen tussen leerlingen.

 

, ,

Comments are closed.