“Wat willen we aan onze leerlingen meegeven?”

Hoe maak je keuzes naar aanleiding van een onderwijsverandering? Een heldere visie schept duidelijkheid in dit proces. Het Eemsdeltacollege Eelwerd ontwikkelde hun visie door met het team inzichtelijk te maken welke waarden (o.a. zelfvertrouwen) de basis zijn voor hun onderwijs. Lees hoe ze dat deden.

Geen eigenaar

De aanleiding voor het formuleren van een visie bij het Eemsdeltacollege was het lage zelfbeeld van de leerlingen, wat tekenend is voor het praktijkonderwijs. “Onze leerlingen vinden van zichzelf dat ze niets kunnen en niets zullen worden,” legt docent Hans Huizinga uit. “Hun motivatie om iets te doen is daarom ook erg laag. We beseften ons dat ze totaal geen eigenaar waren van hun eigen leerproces.”

Waarden

Onder leiding van een externe coach heeft de school een aantal studiemiddagen georganiseerd, waarbij het hele team betrokken was. “We hebben ons afgevraagd: wat voor school willen we zijn? Wat willen we aan onze leerlingen meegeven? Als team hebben we alle kernwaarden benoemd die hierin voor ons belangrijk waren en deze op grote vellen in de school opgehangen. Hierop hebben we met stickers aangegeven wat voor ons de belangrijkste waarden zijn.” Hieruit kwamen de waarden Eigenaarschap, Zelfvertrouwen en Relatie.

Zelfvertrouwen

Vanuit deze waarden is het team gaan onderzoeken waar deze waarden voor staan, zowel voor de docenten als voor de leerlingen. Ook heeft de school een vraag ingediend bij de Kennisrotonde: Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs? Dit was het antwoord. “Door de leerling zelf didactische en pedagogische doelen te laten stellen, willen we het eigenaarschap van de leerling vergroten. Op die manier willen we onze leerlingen laten ervaren dat ze wél iets kunnen, zodat hun zelfvertrouwen groeit. De relatie met onze leerlingen is daarbij ontzettend belangrijk: je bereikt niets wanneer de leerling zich niet veilig voelt. Je moet als docent ‘echt’ zijn; de PrO leerling heeft hier een extra zintuig voor!”

Door het team gedragen

Voor docent Hans Huizinga was de grootste meerwaarde van dit proces dat het hele team betrokken was bij het bepalen van de drie waarden. “Het is echt een proces van onszelf geweest, het is ons niet opgelegd. Iedereen voelde de noodzaak om te veranderen en deze waarden worden door het hele team gedragen. We hadden daardoor niet te maken met weerstand”, vertelt Hans. Inmiddels heeft deze ontwikkeling zich ook uitbetaald in een positieve waardering van de Onderwijsinspectie.

Praktische keuzes

Dankzij de gezamenlijke visie, wordt het maken van praktische keuzes een stuk overzichtelijker. Tijdens de zoektocht naar een geschikte elektronische leeromgeving (ELO) gaven de drie waarden van het Eemsdeltacollege Eelwerd de doorslag. De keuze viel op de ELO Profijt. Hans: “Met dit systeem maken we voor leerlingen zichtbaar waar ze naartoe werken en welke stappen ze daarbij moeten nemen. Ze krijgen inzicht in hun leerpunten, maar ook hun kwaliteiten worden zichtbaar. Bovendien kun je als docent en als ouders de leerlingen volgen om hen persoonlijk te coachen.”

Uitdaging

De grootste uitdaging is het inbedden van de visie in de dagelijkse praktijk en het zichtbaar maken voor de leerling. “Vorig jaar zijn we begonnen met een kick-off, waarbij we onze waarden presenteerden aan de hele school. We hebben opgetreden met een docentenband, er was een bekende Groninger uitgenodigd, het was een groot feest. En toch vielen we terug in oude patronen. Je moet er aandacht aan blijven schenken, het moet zichtbaar zijn.”

Posters en workshops

Daarom zijn ze de visie ook op andere manieren zichtbaar gaan maken. Bijvoorbeeld met het ophangen van posters in elk klaslokaal (zie afbeelding).

Daarnaast geven ze workshops op het gebied van zelfvertrouwen, waarin leerlingen bijvoorbeeld een elevator pitch maken. Ook werkt de school aan de relatie tussen de leerlingen door op sommige momenten de klassenstructuur los te laten; leerlingen van verschillende klassen komen zo met elkaar in contact en leren elkaar kennen. Hans: “We moeten onze waarden echt laten leven voor onze leerlingen door ze bij alle vakken, in ons taalgebruik en in ons handelen terug te laten komen.”
Het Eemsdeltacollege Eelwerd neemt deel aan het leerlab Inrichten individuele leerroutes.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

, , ,

Reacties1

  1. Mike Nikkels mei 9, 2017 at 2:36 pm #

    Een fantastische basis is gelegd voor het onderwijs van de toekomst op deze school. De posters dragen bij aan de cyclische communicatie naar elkaar en naar de leerlingen en ouders. Top!