Zelf aan de slag met een babbelbox

Bij de babbelbox op het docentencongres konden docenten plaatsnemen achter een laptop om de filmpjes te zien en via een headset antwoord te geven op de vragen van leerlingen. De leerlingvragen verrasten veel docenten en zetten hen aan tot denken. Sommige docenten gaven aan zelf ook zo’n babbelbox te willen doen. De vorm waarin een leerling een docent bevraagt (of andersom!) is niet alleen een manier om leerlingen mee te laten denken over het onderwijs, maar kan ook ingezet worden in de les.

Stap 1: Voorbereiding

Bedenk wat je aan wie wilt vragen en wat het doel is. Wil je een ervaring bieden, kennisuitwisseling faciliteren en/of toetsen? In principe kan het allemaal met de babbelbox. Neem de vragen op waar je een antwoord op wilt. Tip: Naast de vraag kan je ook ‘antwoordtijd’ opnemen. Dit moedigt de deelnemers aan beknopt te antwoorden.

Stap 2: Arrangeer de vragen

Maak met behulp van Keynote, of Powerpoint een presentatie waar de doelgroep doorheen kan klikken om alle vragen te kunnen bekijken. Op zoek naar een voorbeeldpresentatie die je kan aanpassen voor je eigen school? Mail naar leerling2020@schoolinfo.nl

Stap 3: Antwoord opnemen

In de meeste laptops zit een cameraatje ingebouwd dat je kunt gebruiken om op te nemen. Wij hebben het programma Photo Booth (standaard in MacBook) gebruikt om het antwoord op te nemen. Het programma kan op de achtergrond draaien terwijl de deelnemer door de presentatie klikt en de vragen beantwoordt. Nadeel van deze werkwijze is dat je ook materiaal opneemt tussen de antwoorden door dat misschien niet bruikbaar is.

Stap 4: Montage

Je kunt de opnames vervolgens monteren zodat je vraag en antwoord(en) bij elkaar hebt en je het eindresultaat kunt delen.

Deze pagina hoort bij het bericht Wat willen leerlingen weten van docenten.