Zó combineer je vakkennis, didactiek en ict tot een optimale les

Het TPACK-model helpt om onderwijs met behulp van ict aantrekkelijker en begrijpelijker te maken. Maar hoe pas je het toe? Het Twents Carmel College geeft ict-coaches een centrale rol.

TPACK

“We willen ict een prominentere plek geven in onze lessen en het TPACK-model helpt hierbij”, vertelt Rob Dimmendaal, docent Engels en coördinator van het Platform Onderwijs & ICT van het Twents Carmel College. “Het TPACK-model maakt je ervan bewust hoe je door het combineren van kennis van je vak, kennis van didactiek en kennis van technologie een optimale les kunt creëren.”

Docent = ict-coach

Op alle locaties van het Twents Carmel College zijn ‘ict-coaches’ actief, die goed thuis zijn in TPACK. Ict-coaches zijn docenten die collega’s op weg helpen met vragen over onderwijs en ict. “Wij scholen hen tijdens zes bijeenkomsten van vier uur, verdeeld over een half jaar”, legt Rob uit. “Zij verdiepen zich in TPACK en in coaching van docenten om met behulp van ict het leren van leerlingen te verbeteren.” Eén groep coaches heeft de scholing achter de rug; voor een tweede groep worden plannen gemaakt.

Wie krijgt hulp?

De ict-coaches enthousiasmeren en ondersteunen vooral docenten bij wie het ict-gebruik nog op gang moet komen. “De dynamiek in elk team is anders. Sommige docenten doen al veel, andere hebben er meer moeite mee. Hier houden we nadrukkelijk rekening mee” , zegt Rob. “Beginnen met een Kahoot is vaak een veilige eerste stap.”

Lespraktijk delen

Het Platform Onderwijs & ICT is een denktank en uitvoerend orgaan. Het organiseert studiedagen, voert projecten uit en geeft adviezen aan collega-docenten, schoolleiders en de directieraad. Tijdens studiedagen laat het platform docenten vertellen over hun lespraktijk. Dat werkt drempelverlagend, zegt Rob: “Docenten stappen sneller naar een collega toe voor tips. Zeker als uit voorbeelden blijkt dat ict-gebruik niet ingewikkeld hoeft te zijn. Zo stuurde een collega leerlingen laatst in groepjes de buurt in. Via FaceTime moesten ze elkaar in het Engels de weg terug naar school wijzen. Een hartstikke leuke opdracht, waar leerlingen alleen een telefoon voor nodig hebben.”

Interactiever en actiever

Wat doet Rob zelf in zijn lessen Engels? “Mijn leerlingen werken grotendeels in een digitale leeromgeving. Ze gaan op hun device aan de slag met opdrachten die ik klaarzet. Er is differentiatie in tempo en niveau en ik kan via learning analytics volgen hoe ver ze zijn. Daarnaast gebruik ik onder meer Kahoot, Socrative en LessonUp.” Robs leerlingen zijn enthousiast, want de lessen worden interactiever en actiever, zegt hij: “Al blijft het óók gewoon Engels waar leerwerk bij hoort.”

Succesfactoren

Het Twents Carmel College zet in op ict-gebruik omdat het toe wil naar flexibel onderwijs, maatwerk en keuzeruimte. Rob is tevreden over hoe het gaat. “Voor zo’n omslag is actieve betrokkenheid van de directie belangrijk”, constateert hij. “Je hebt ruimte, tijd en geld nodig.” Een andere succesfactor is een goede organisatie: een ict-coördinator en ict-coaches op elke locatie, in combinatie met een platform dat ondersteuning biedt en wensen vertaalt in plannen. Over de centrale rol van de coaches is Rob het meest tevreden: “Zij zijn het die docenten helpen ict in te zetten voor een optimale les.”

TPACK-video
TPACK-lesvoorbeelden
TPACK-spel

Het Twents Carmel College neemt deel aan het leerlab Digitale vaardigheden.

Meer lezen

 

Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

, , ,

Comments are closed.