Zo schrijf je leerlijnen volgens een eigen format

Op Metameer schrijven vakgroepen hun eigen leerlijnen, zodat leerlingen leerdoelgericht kunnen leren. “Het wordt inzichtelijker voor de leerlingen én voor ons.”

Eigen accenten leggen

“Er zijn prima leerdoelkaarten van het SLO die goede houvast bieden, maar we merken dat we toch onze eigen accenten willen leggen”, zegt Ilse Dirckx, docent Engels en beleidsmedewerker kwaliteitszorg van Metameer. “Ook willen we dat leerlingen met hun studieplanners doelgericht aan de slag kunnen, met uitdagende opdrachten die passen bij hun niveau. Daarom hebben we zelf een format ontwikkeld voor het uitschrijven van een leerlijn, gebaseerd op het curriculair spinnenweb van SLO.”

Leerdoelgericht werken

Twee jaar geleden ging op Metameer een projectteam aan de slag met de vraag: hoe daag je leerlingen voldoende uit op hun eigen niveau en hoe leer je ze de verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces? Leerdoelgericht werken bleek een van de belangrijkste speerpunten. Vanuit het projectteam werd een schrijfgroep samengesteld met docenten uit alle vakgroepen. Zij volgden een workshop over de theorie van leerlijnen en het curriculair spinnenweb. Ilse: “Het is hun taak om de leerlijn in leerlingentaal uit te werken. Zij kijken kritisch naar wat relevant is voor leerlingen.”

Vakoverstijgend

“Alle onderdelen die voor leerlingen relevant zijn, komen in de leerlijnen terug”, vervolgt Ilse, verwijzend naar voorbeelden voor mens & natuur, wiskunde en Engels. “Naar welk leerdoel leren leerlingen toe, welke leerinhoud is daarvoor nodig, hoe gaan ze leren, wat is het tijdpad en hoe worden ze getoetst? Iedere vaksectie heeft zelf een slag gemaakt, zo veel mogelijk in leerlingentaal. De leerlijnen maken natuurlijk voor leerlingen inzichtelijk wat ze moeten leren, maar ook maken ze voor docenten zichtbaar waar de overlap tussen vakken zit. Doordat we ons onderwijsaanbod beter op papier zetten, zien we wat we vakoverstijgend kunnen aanbieden.”

“Alle vaksecties maken hun eigen leerlijnen met voor de leerlingen relevante informatie”

Zelf taken afvinken

Per vak krijgen docenten vijftig uur om de leerlijn van één leerjaar uit te schrijven. “Dat is voor de meeste vakken voldoende”, zegt Ilse. “Docenten merken dat leerlingen het een prettige manier van werken vinden. Ze gebruiken het leerplatform itslearning en zien daarin voor alle vakken welke thema’s en taken openstaan. Iedere leerling kiest zelf welke leeractiviteiten hij of zij uitvoert om het leerdoel te behalen. Die leeractiviteiten zijn onderverdeeld in verplichte taken, keuzetaken en inlevertaken. Leerlingen vinken zelf hun taken af en als ze fluitend door de verplichte onderdelen lopen, hoeven ze niet te wachten op de rest van de klas.”

Coachgesprekken

Om leerlingen meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun leren, is naast een leerdoelgerichte benadering in de vaklessen ruimte nodig voor individuele coachgesprekken, zegt Ilse. “Daarin bespreken leerlingen hun leerdoelen, bijbehorende leeractiviteiten en strategieën met hun mentor. Het mooie is dat mentoren tijdens deze gesprekken de diepte in kunnen gaan. Zo’n gesprek gaat echt over het leerproces. De volgende stap is het toetsbeleid; we willen meer formatief toetsen om leerlingen beter inzicht te geven in wat ze wel en nog niet beheersen. Zo leren leerlingen steeds beter zelfstandig keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.

Documenten

Metameer neemt deel aan het leerlab Visie op personalisatie.

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.


, ,

Comments are closed.