Zonder problemen van iPad naar Chromebook

Op het Drachtster Lyceum bleken Chromebooks voor gebruik op school handiger dan iPads. Maar hoe maak je een vloeiende overstap?

Minder persoonsgebonden

Vier jaar na de introductie van iPads op het Drachtster Lyceum kwam een ander type device de school in. De Chromebook heeft nogal wat voordelen, vond de school. Hij is in aanschaf goedkoper dan een iPad, laat zich gemakkelijker beheren dankzij de aansluiting op de Google Educational Suite en is minder persoonsgebonden waardoor iedere leerling op ieder apparaat in kan loggen. Maar houden docenten dezelfde didactische mogelijkheden? En kun je met de hele school overstappen zonder dat dit problemen oplevert? De ervaringen van het Drachtster Lyceum bewijzen van wel.

Boek-achter-glas

Het Drachtster Lyceum was in 2012 begonnen met iPads in de onderbouw van de vwo-afdeling. In de daaropvolgende schooljaren was de iPad uitgerold naar de andere leerjaren. Langzamerhand bleek dat de mogelijkheden toch niet goed aansloten bij de behoeften van docenten en leerlingen. Docenten gebruikten de iPad veel als boek-achter-glas. Leerlingen associeerden de iPad vooral met entertainment: Netflix, Snapchat en andere social media apps die de concentratie niet altijd ten goede komen. Bij leerlingen bleven de leen-laptops in de mediatheek onverminderd populair, vooral in de bovenbouw.

Liever een toetsenbord

De situatie werd nog duidelijker toen Singelland, waar het Drachtster Lyceum onder valt, overstapte naar de Educational Suite van Google. Personeel en leerlingen kregen de beschikking over Google Apps en cloudopslag en enkele lokalen werden uitgerust met Chromebooks. De leerlingen waren enthousiast. Laura uit vwo-4: “We hadden wel een iPad, maar leenden voor het maken van werkstukken liever een Chromebook. De iPad is vooral leuk, een Chromebook is meer een schoolapparaat met een echt toetsenbord.” Klasgenoot Jens gebruikt zijn iPad zelden: “Alle meldingen van nieuwe berichten leiden me af. Op een Chromebook zijn die er minder.”

“De iPad is vooral leuk, een Chromebook is meer een schoolapparaat met een echt toetsenbord

Eerst functionaliteiten inventariseren

Zou het mogelijk zijn helemaal over te stappen van iPads naar Chromebooks? De werkgroep ICT van het Drachtster Lyceum besloot eerst te inventariseren of geen belangrijke toepassingen verloren zouden gaan. Welke functionaliteiten van de iPad waren niet beschikbaar op de Chromebook? Bij Sport & Bewegen misten de collega’s een app die leerlingen leert om hun eigen bewegingen te analyseren. Deze sectie kreeg de beschikking over een set iPads om de app te kunnen blijven gebruiken. De creatieve vakken maakten gebruik van de foto- en videofunctionaliteiten van de iPad. Daar bleek filmen en fotograferen met de mobiele telefoon een goed alternatief.

Devices en didactische keuzes

Om geen enkel risico te lopen, besloot de school vervolgens een pilot te doen. In het schooljaar 2017-2018 kregen de leerlingen van één brugklas een Chromebook. Ook aan docenten werden Chromebooks beschikbaar gesteld, zodat zij konden zij kennismaken met het besturingssysteem. Dat leverde geen problemen op en bovendien bleek de verandering van device nauwelijks invloed te hebben op hun didactische keuzes. Alle seinen stonden dus op groen. Het jaar daarop werden in de hele brugklas Chromebooks ingevoerd. Dat verliep soepel: de leerlingen maakten al gebruik van Google Apps en gaven zelf ook de voorkeur aan een laptop boven een tablet.

Wat vinden docenten?

De aanschaf van hardware is altijd pas het begin, benadrukt Rinke Hiemstra, docent Sport en Bewegen en lid van de werkgroep ICT. “De school zet in op digitale didactiek. Wat wil je met je les en hoe kan ICT daarbij helpen?” De overgang naar digitaal leren gaat langzamer dan gedacht, zegt docent Gerrit Zandbergen. “Toen we in 2012 begonnen hadden we meer geschikt en betaalbaar digitaal leermateriaal verwacht in 2018. Het wordt beter, maar van ons mag het sneller gaan.”

Het Drachtster Lyceum neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

Foto: Leerlingen van het Drachtster Lyceum met hun Chromebook in de les.

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.


,

Comments are closed.